Smetanova 37
Jablonec nad Nisou
466 01

Cech soukromých výrobců jabloneckého zboží byl založen v roce 1991.
   Sdružuje soukromé výrobce skla a sklářských výrobků, zejména výrobce bižuterie, výrobce strojů, zařízení a pomůcek pro sklářskou a bižuterní výrobu, šperkaře a rytce, brusiče skla a kamenů, výrobce a dodavatele polotovarů a materiálů pro sklářskou a bižuterní výrobu. Hlavním úkolem Cechu soukromých výrobců je chránit zájmy svých členů usnadnit spolupráci jednak mezi jednotlivými členy Cechu a jednak s velkými sklářskými a bižuterními podniky. Pomáhat jednotlivým členům Cechu v navazování obchodních kontaktů a šířit dobré jméno jabloneckého bižuterního průmyslu v zahraničí.
 


The association of the producers of Jablonec goods was founded in 1991.
It associates private glass producers and glass products makers, producers of machines, machinery, tools and equipment for glass and jewellery industry, jewellery smiths, engravers, glass and stone grinders, producers and suppliers of semiproducts and material for the production of glass and jewellery. Main task of this association is to protect interests of its members, to felicitate their mutual cooperation and to coordinate their relation with large glass and jewelery making companies. Further, to help its members in establishing new business contacts and to expand good name and reputation of Jablonec glass and jewelery industry abroad.

seznam firem            list of companies

HOME