Kapitoly z tisícileté historie sklářství v Čechách a na Moravě


Číše s perličkovými nálepy, 14. století; ze sbírek Muzea hlavního města Prahy

Zrození umění ohně

Sklo je v Čechách trvale přítomné od druhého tisíciletí před Kr., kdy sem v rámci výměnného obchodu přinesli první skleněné perličky obchodníci až z Blízkého východu. První sklo zde již asi před dvěma tisíci lety třemi sty tavili a zpracovávali Keltové, ale první písemná zmínka o něm je až z roku 1162. První sklárny vznikaly ve druhé polovině 13. a v první polovině 14. století v do té doby nedotčených příhraničních pralesích Krušných a Lužických a Jizerských hor, Krkonoš, Šumavy i na Moravě. Od poloviny 14. století již nejstarší české sklárny tavily téměř čiré, jen slabě do žluta nebo do zelena nabíhající draselnovápenaté sklo a zhotovovaly z něj jak malovaná kostelní okna, tak číše a poháry. V dnes neznámé sklárně byla patrně kolem roku 1370 za pomoci specialistů z Benátek utavena také sklovina pro mozaiku na Zlaté bráně svatovítské katedrály na Pražském hradě. Surovina mozaiky má stejné chemické složení jako tenkrát vyráběné duté sklo.

   

Ukřižování, humpen zdobený malbou za studena a rytinou, 1614; ze sbírek UPM v Praze

Na cestě ke slávě

V 16. století se vyrábělo sklo nejméně ve 34 českých hutích. Několik huťmistrů se v té době do Čech přestěhovalo ze sousedního Saska, když podlehli v nerovném zápase o dřevo s výnosnější těžbou a zpracováním stříbra a dalších rud. Usadili se v Lužických a Jizerských horách, Krkonoších i jinde. Poháry a číše zdobili vypalovanými pestrobarevnými smalty a nabízeli je i v sousedních zemích. O jejich výrobky se zajímal arcivévoda Ferdinand Tyrolský i císař Rudolf II., který dvě dynastie sklářských huťmistrů - Schürery a Wandery, povýšil i do šlechtického stavu. Na přelomu 16. a 17. století pozval Rudolf II. do Prahy věhlasné učence a umělce, mezi nimiž byli také řezáči drahokamů a znamenitý rytec skla Caspar Lehmann.

   

Broušený a rytý pohár z křišťálového skla, kolem 1720; ze sbírek UPM v Praze

České barokní sklo světu

Na přelomu 17. a 18. století zastínili čeští skláři kvalitou svých výrobků do té doby bezkonkurenční benátské sklo. Z horský křišťál připomínající suroviny vyráběli číšky, konvice i rozměrné poháry a dvojstěnky, ale nezapomínali ani na v renesanci oblíbené malované sklo, z něhož se největší oblibě těšilo černou barvou (švarclotem) malované sklo z dílny kunštátských Preisslerů. Především ale čeští skláři zdobili křišťálové sklo rytými figurálními nebo ornamentálními dekory. Od dvacátých let 18. století zhotovovali a do královských paláců dodávali i lustry s broušenými skleněnými ověsky. K popularitě českého skla přispěli také obchodníci sklem. Z nich dodnes nejznámější je G. F. Kreybich z Kamenického Šenova, který podnikl přes třicet obchodních cest a navštívil téměř všechny evropské země včetně Ruska, Švédska a Anglie. V polovině 18. století se jednotliví obchodníci sklem, převážně soustředění kolem Kamenického Šenova a Nového Boru (Haidy), sdružovali v obchodních společnostech - kompaniích se stálým zastoupením v největších evropských městech a přístavech i v Americe. V šedesátých letech začali čeští skláři vyrábět porcelán připomínající mléčné, tzv. koštěnkové sklo a zdobit je malovanými rokokovými dekory.

   

Pohár z přejímaného skla s rytým portrétem císaře Ferdinanda I, Nový Svět 1836-1837; ze sbírek UPM v Praze

První polovina 19. století

Čeští skláři odpověděli na konkurenci anglického skla křišťálovými a zejména barevnými, malbou, brusem a rytinami, později také zatavenými pastami zdobenými předměty ve stylu biedermeieru. Skláři v Novém Světě patřili k nejlepším v Evropě a k technologickému vývoji skla přispěli několika vynálezy. V Novém Boru žil technolog-experimentátor Friedrich Egermann, vynálezce žluté a červené lazury. Na Šumavě vynalezl hrabě Buquoy černý a červený hyalit. Mezi rytci skla vynikal portrétista Dominik Bimann. Na Sázavě utavil František Kavalír ve třicátých letech první chemicky odolné sklo na světě. Sklo vyráběné ve druhé polovině století bylo ve znamení historizujících slohů, především neorenesance. Až do sedmdesátých let se sklářské pece vytápěly dřevem. Potom začaly využívat generátorové plynu někde ještě vyráběného hospodárnějším spalováním dřeva, ale většinou již hnědého uhlí v Siemensových generátorech. Sklárny se stěhovaly z lesů do blízkosti hnědouhelných dolů nebo alespoň železničních stanic.

   

Váza s malovaným květinovým dekorem, Nový Svět po 1900; ze sbírek MSB v Jablonci n. N.

Na přelomu 19. a 20. století

Začátkem 20. století ovládla evropský životní styl secese. Čeští skláři se jí brzy přizpůsobili. R. 1900 byli početně zastoupeni na Světové výstavě v Paříži, kde sklárna z Klášterského Mlýna získala nejvyšší ocenění - Velkou cenu (Grand prix). Úctyhodnou úroveň měly také výrobky z Harrachovy sklárny v Novém Světě, Moserovy sklárny v Karlových Varech i odjinud. V Čechách byly nainstalovány první Owensovy automaty na výrobu lahví a vyřešit se podařilo také strojní výrobu plochého skla. Průmyslového využití se revoluční způsob strojní výroby plochého skla z hladiny sklářské vany, navržený Belgičanem Fourcaultem, nejdříve dočkal roku 1919 v Mühligově sklárně v Hostomicích.

   

Josef Drahoňovský, U okna, trojdílná plaketa s rytinou, 1932; ze sbírek UPM v Praze

Mezi dvěma válkami

Po vzniku Československé republiky se na UMPRUM v Praze věnoval výchově prvních českých sklářských umělců sochař a glyptik prof. Josef Drahoňovský. K odborným sklářským školám v Kamenickém Šenově a Novém Boru, založeným v roce 1856, resp. 1870, přibyla v roce 1920 první česká sklářská škola v Železném Brodě a zasloužila se o vznik dalšího významného střediska výtvarného vývoje a výroby dekorativního i užitkového skla v Čechách. V Železném Brodě vznikly z iniciativy profesora Jaroslava Brychty první skleněné figurky a brusič skla Ladislav Prostředník v Dobrušce použil na olovnatém křišťálu vlastní vzor 500PK. Zasloužil se o vznik dodnes nejprodávanějšího českého broušeného sklaLustry z Kamenického Šenova ozářily ve dvacátých a třicátých letech interiéry operních budov v Římě, Miláně, Bruselu a luxusních hotelů ve Spojených státech aj. Dvacátá a třicátá léta byla obdobím prvního rozkvětu výroby a praktického využití plochého stavebního skla a skleněných tvárnic především v moderní funkcionalistické architektuře. Vznikala také vynikající monumentální umělecká díla ze skla - vitraje a první mozaiky z české mozaikové skloviny do historické (katedrála svatého Víta na Pražském hradě) i současné architektury. Nové české umělecké i stavební sklo bylo úspěšné na mezinárodní výstavě dekorativních umění v Paříži (1925) i na světových výstavách v Bruselu (1935) a v Paříži (1937).

   

Milan Metelák, vázy z čirého a modrého skla (Večerní modř), Harrachov 1958; ze sbírek MSB v Jablonci n. N.

Čtvrtstoletí hledání a změn

Od 2. světové války vychovává sklářské odborníky Vysoká škola uměleckoprůmyslová a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, střední průmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, Novém Boru a Železném Brodě a odborná učiliště. V Železném Brodě vznikly první tavené skleněné plastiky a v Novém Boru další se sochami a obrazy srovnatelné skleněné objekty. Čeští sklářští výtvarníci byli úspěšní na světových výstavách v Bruselu, Montrealu, Osace i jinde. Dnes jsou již svými pracemi zastoupeni v nejvýznamnějších veřejných a soukromých sbírkách skla po celém světě. Čeští sklářští výtvarníci věnovali také velkou pozornost výtvarné úrovni průmyslově vyráběného užitkového skla. V padesátých a šedesátých letech se rozvíjel sklářský vývoj a výzkum. Jeho výsledkem bylo například praktické využití nových technologií při výrobě taveného křemene a čediče, nekonečného skleněného vlákna, pěnového skla (použito bylo např. při stavbě československého pavilonu na Světové výstavě v Bruselu roku 1958), netradičních optických skel, ohnivzdorného skla SIMAX aj. Po zahájení výroby plaveného skla Float podle anglické licence ve sklárně Sklo Unionu Teplice v Řetenicích roku 1969 nedostali vynikající materiál pro své paláce s prosklenými fasádami jen architekti, ale také automobilový průmysl.

   

Josef Pravec, Váza, broušený olovnatý křišťál, Světlá nad Sázavou, 80. léta

Sklo se stalo uměním dneška

Za pět tisíc let, která nás dělí od vzniku prvních skleněných perliček, prošlo sklářství ve světě i u nás pozoruhodným technologickým, řemeslným i výtvarným vývojem. Nikdy ale nebyla výroba skla poznamenána tolika převratnými objevy, jako ve druhé polovině 20. století. Prosadila se automatizovaná výroba plaveného skla Float a stolního nápojového s pomocí již třetí tisíciletí připomínajícími technologiemi, ale nezpochybnila tradicí a životními zkušenostmi znásobenou přitažlivost v huti ručně tvarovaných a zdobených, broušených, rytých, malovaných ani pomocí jiných technik vytvářených předmětů. Sklo se zasloužilo o rozvoj vědy a techniky, když bylo jeho vlastností příkladně využito i v oborech, kde se s jeho všestranným uplatněním před tím ani nepočítalo, změnilo tvář architektury i životní styl obyvatelstva v celém civilizovaném světě. Pro sklo se otevřely nové, před tím netušené možnosti, také ve výtvarném umění a především čeští sklářští výtvarníci jich příkladně využili. Autorské ateliérové sklo se stalo uměním dneška.

Antonín Langhamer

 

České sklo a skláři doma i ve světě ....
(Poznámky k historii)

Antonín Langhamer

Nepřerušený vývoj sklářství v Čechách sledujeme od počátku 14. století. (Archeologové ale objevili doklady o výrobě skla podstatně starší!) Znamená to, že čeští skláři již přes šest set let svými vlastními objevy a příklady ovlivňují sklářskou výrobu v sousedních i velmi vzdálených zemích, ale také přijímají a po přehodnocení využívají četných vnějších podnětů. Jejich produkce se stala neodmyslitelnou součástí evropské sklářské kultury, ale s příznivým ohlasem na ni se setkáváme i ve Spojených státech, Japonsku a jinde. České sklo má nezpochybnitelné kvality technické a technologické, výtvarné a uměleckořemeslné. Vyrovnává se s novými poznatky a využívá jich jak v tradiční řemeslně náročné ruční, tak v moderní průmyslové výrobě. O zvláštní pozornost si v poslední době říká také autorské ateliérové sklo sklářských výtvarníků.

1.
Již ve druhé polovině 14. století v Čechách utavené a zpracované sklo svou velmi dobrou kvalitou převyšovalo výrobky z ostatních středoevropských zemí. Nebylo to již nežádoucími nečistotami do zelena až do hněda sytě zabarvené tzv. lesní sklo, ale sklo jen slabě zbarvené do žluta nebo do zelena. Jak dokazují při archeology prováděném výzkumu středověkých královských měst v Čechách i na Moravě nalezené skleněné střepy, ve druhé polovině 14. a na začátku 15. století předměty z něj zhotovené nebyly vzácností ani v měšťanských domácnostech. 
Největší poháry měly na tehdejší dobu a výrobní možnosti úctyhodnou výšku 40 až 50 cm a jejich povrch byl nejčastěji ozdoben buď drobnými nálepy, nebo přitavenou skleněnou nití.
V Čechách byly pro výrobu skla téměř ideální podmínky: dostatek dřeva k vytápění sklářských pecí i ke spalování na popel k přípravě potaše (salajky), kvalitní křemen i vápenec, vhodný materiál na stavbu pecí a výrobu pánví, potoky a řeky s proudící vodou k pohonu brusíren a zařízení na drcení křemene. O úspěšnosti výroby nerozhodovalo jen kvalitní sklo a dobově podmíněné předměty z něj zhotovené, ale také jejich za studena zušlechtěný povrch nejdříve malbou barevnými smalty, později rytinou nebo brusem. Malbě na skle a jejímu zdokonalování se mimořádná pozornost věnovala jak v 16., tak 19. století, kdy byla přivedena až na hranici řemeslné dokonalosti, ale rytci skla dospěli počátkem 18., ve druhé a třetí čtvrtině 19. a ve druhé čtvrtině 20. století k ještě přesvědčivějším výsledkům.

2.
Pravou příčinu rychlého rozkvětu sklářské výroby v Čechách ve druhé polovině 14. století neznáme. Dáváme ji do přímé souvislosti z rozkvětem stavitelství, malířství, sochařství a uměleckých řemesel za vlády římského císaře a českého krále Karla IV. (1316-1378).
Karel IV. měl zkušenosti jak z Francie, kde byl vychován, tak z Itálie, kterou jako vladař několikrát navštívil.
Znalost italského prostředí přiměla Karla IV. k rozhodnutí ozdobit katedrálu svatého Víta na Pražském hradě Posledním soudem, největší exteriérovou skleněnou mozaikou ve střední Evropě (1370-1371). K jejímu provedení patrně povolal skláře-specialisty z Benátek, ale chemické rozbory prokázaly, že si mistři-mozaikáři nepřivezli surovinu z Itálie, ale v potřebném množství a barevné škále ji utavili přímo v Čechách. Není totiž z benátského sodného, ale z tradičního českého draselného skla. 
V Benátkách byla výroba skla pokročilejší než ve střední Evropě, kde se k získání oxidu draselného používal popel z bukového dřeva. V Benátkách se již nejméně sto let z popela z mořských rostlin rafinací získávala na svou dobu velmi čistá soda. Předpokládáme, že podobným způsobem získávali benátští skláři potaš z popela stromů i v Čechách a čeští skláři se od nich tomuto způsobu přípravy jedné ze základních surovin pro výrobu skla naučili.

3.
Skleněné perličky (pateříky - pater noster beads) se již kolem roku 1430 ze šumavských skláren exportovaly přes Norimberk až do Španělska. V 16. století úspěšně konkurovaly skleněným perličkám z Benátek nejen na evropských trzích, ale přímo v Benátkách. Jejich přítomnost na italském trhu byla významná (a pro výrobce natolik nebezpečná), že byl na základě stížností muránských sklářů dovoz skleněných perlí a podobných artiklů opakovaně zakazován (1646, 1650, 1686). V pozdějších stížnostech 700 benátských výrobců perlí (např. z roku 1708) se přímo uvádí, že trvalý dovoz cizích výrobků - nejen do Benátek, nýbrž také na ostatní území státu - zvláště „výrobků ze skláren v Čechách, které jsou podobné výrobkům našim,“ má za následek snížení výroby o více než dvě třetiny. Poněvadž „jsou hezčí, setkávají se s lepším přijetím u veřejnosti, což nás uvádí hluboce v zoufalství.“

4.
V mohučských celních sazebnících jsou první zmínky o českém skle z let 1435 a 1450. Vyplývá z nich že se tam skleněné výrobky z Čech již prodávaly. Sklo mělo natolik dobrou kvalitu, že se z něj zhotovené destilační křivule a baňky používaly také v sousedních zemích. Pro fyzikální a chemické vlastnosti je chválil a doporučoval jejich používání lékařům, lékárníkům a alchymistům Hieronymus Brunschwig v traktátu „Liber de arte distillandi de simplicibus“, který roku 1500 vydal ve Štrasburku.

5.
Zahraniční obchod českým dutým sklem existoval již ve druhé polovině 16. století, kdy tyto výrobky pronikaly zejména na jihoněmecké trhy. Četná svědectví o jejich lepšící se kvalitě se zachovala např. v archivu bavorského Augsburgu. Jsou tam i stížnosti na českou konkurenci. Sklář Sebastian Höchstetter roku 1597 požadoval zákaz prodeje českého skla, protože jeho huť v tyrolském Hallu „šedesát let dodávala do Augsburgu a ostatních říšských měst dobré a bílé skleněné zboží, se kterým byli všichni spokojeni. Nyní ale zlí lidé raději kupují sklo z Čech.“
V 16. století bylo v Čechách nejméně 34 sklářských hutí. Kromě luxusního malovaného skla vyráběly i levné sklo nazelenalé barvy a okenní terče, na Šumavě také již zmíněné skleněné perle - pateříky. 
České draselné sklo bylo odolnější vůči chemickým vlivům, než sodné sklo benátské, ale bylo obtížněji zpracovatelné za tepla. Odbarvovalo se burelem, nebo ve hmotě barvilo kysličníky kovů, na povrchu nejčastěji zdobilo vypalovanými barevnými smalty. Pro své pokusy je používali alchymisté a po roce 1600 již také první rytci drahokamů a skla na pražském dvoře císaře Rudolfa II.

6.
První konkrétní příklad stěhování sklářů z Čech do ciziny máme z roku 1448, kdy se odstěhovalo několik sklářů i s rodinami kvůli náboženskému pronásledování z Krušných hor a Šumavy do Francie. Usadili se kolem města Darney v Alsasku-Lotrinsku a postavili tam několik na výrobu plochého skla specializovaných hutí. Získali výhradní právo na výrobu plochého skla z válců metodou, jíž se ve Francii začalo říkat „procédé de Boheme“. Někteří jejich k protestantismu se hlásící potomci později emigrovali z Francie do Holandska a Anglie a také tam vyráběli ploché sklo stejnou metodou. Ve Francii se jejich potomci ke svému českému původu přihlásili ještě začátkem 18. století, když byli povýšeni do šlechtického stavu.
Od středověku se okenní sklo vyrábělo dvěma způsoby. Podle prvního, obvyklejšího, sklář vytvaroval kotouč připomínající měsíc. Odtud pojmenování měsíční sklo (německy Mondglas), nebo také korunové sklo (anglicky crownglass). Podle druhého sklář vytvořil válec, který se po oddělení od píšťaly podélně opukl a po novém ohřátí na desce „vyžehlil“. 
Když se na přelomu 19. a 20. století hledaly možnosti strojní výroby plochého skla, francouzský (Sievertův) i americký (Oppermann-Lubbersův) způsob složitými stroji v podstatě „jen“ napodobovaly ruční výrobu plochého skla tradiční metodou „procédé de Boheme“. 
Ve Spojených státech vyvíjený Oppermann-Lubbersův způsob se zdál nadějnější, protože umožnil zhotovení podstatně větších válců. Proto také rozhodující evropští výrobci plochého skla uvažovali o nákupu americké licence a know-how. Až na Čechy Josefa Maxe Mühliga a jeho bratra Antona Mühliga byli při společné návštěvě ve Spojených státech touto novou technologií nadšeni. Mühligové ji ale zpochybnili a tím její zakoupení znemožnili. Postavili se za inženýra Emile Fourcaulta (1862-1919), který ve sklárně Dampremy u Charleroi již několik let prováděl zatím neúspěšné pokusy s výrobou vertikálně taženého plochého skla v nekonečném pásu z hladiny pánve. Zasloužili se o to, že vývoj této Fourcaultovy technologie dostal v Evropě „zelenou“ a nezastavil se ani za první světové války. 
Mühligové začali roku 1919 ve své nové sklárně v Hostomicích, ještě s vážnými nedostatky, ale za to jako první v Evropě, průmyslově vyrábět ploché sklo Fourcaultovou metodou. Kvalitu vyráběného plochého skla podstatně zlepšila až firma Erste böhmische Glaswerke z Oloví v západních Čechách, když tažné stroje uspořádala tak, aby byly samostatně zásobeny sklovinou přímo z tavicí pece. Toto uspořádání podstrojových komor bylo ve světové literatuře označeno „český kříž“. Do dalšího vývoje výroby tabulového skla, který zatím vyvrcholil plavením skloviny na hladině roztaveného kovu (Float), již Češi nezasáhli, ale alespoň jako první výrobci skla v zemích za „železnou oponou“ začali s jeho výrobou....

7.
Nejslavnějším obdobím v historii českého sklářství byl závěr 17. a první polovina 18. století, kdy se po nesčetných více i méně úspěšných pokusech patrně v několika českých hutích současně podařilo utavit tzv. „český křišťál“, čiré draselné sklo svými fyzikálními vlastnostmi a vzhledem připomínající přírodní křišťál a odpovídajícím způsobem je za studena povrchově zušlechtit brusem a zejména rytinou. Čeští skláři tak dosáhli na přelomu 17. a 18. století s novými výrobky bezkonkurenčního postavení na rozhodujících evropských trzích a pronikli s nimi i do zámoří.
České křišťálové sklo, ozdobené brusem, ornamentální nebo figurální rytinou, svou kvalitou i přizpůsobivostí představám o barokním uměleckém a životním stylu, zastínilo do té doby bezkonkurenční, z renesančního stylu vycházející hutní sklo z Benátek. Jeho úspěšnost na světových trzích byla natolik velká, že v roce 1725 z pětadvaceti muránských sklářských hutí zůstaly v provozu jen čtyři a Benátská republika hledala východisko ze vzniklé situace jak v zákazech dovozu a prodeje cizího skla, tak v přemlouvání českých sklářů k přestěhování do Itálie. 
Znamenité postavení českého skla na mezinárodních trzích nebylo dáno jen kvalitou výrobků. Stejně kvalitní ryté sklo se vyrábělo také ve Slezsku (do 40. let 18. století bylo součástí České koruny), Norimberku, Hesensku, Braniborsku a Sasku, ale jeho výroba se tam nikdy natolik nerozšířila jako v Čechách. 
Masové rozšíření českých výrobků neumožnily jen sklárny v potřebné kvalitě vyrábějící sklo a rostoucí počet jeho zušlechťovatelů, ale také promyšlená organizace obchodu, „který je každému až do domu přinesl a na stůl postavil,“ jak vtipně poznamenal jeden historik.
Koncem 17. a začátkem 18. století obchodovali českým sklem jednotliví obchodníci. Z nich nejznámější je Georg Franz Kreybich (1662-1736) z Kamenického Šenova. V letech 1682 až 1721 vykonal přes třicet obchodních cest a navštívil většinu evropských zemí. Sklo prodával v Německu i ve Francii, Petrohradu i Moskvě, ve Stockholmu i v Londýně, kde od něj po překonání počáteční nedůvěry větší počet výrobků zakoupil královský dvůr. Protože byl Kreybich vyučeným rytcem skla, na přání zákazníků na místě zdobil dovezené skleněné předměty jejich monogramy a dalšími symboly.
Ve 30. letech 18. století se jednotliví obchodníci sdružovali ve společnostech - kompaniích. Kolem roku 1750 měli stálé obchodní zastoupení a sklady hotových výrobků v padesáti čtyřech evropských a šesti amerických městech....
Ve druhé polovině 18. století a začátkem 19. století české sklo své výsadní postavení na rozhodujících světových trzích ztrácelo. Nejdříve rozvojem anglické a francouzské výroby broušeného olovnatého křišťálu, později také napoleonskými válkami a s nimi spojenou kontinentální blokádou.
Výrobní a odbytovou krizi se českým sklářům podařilo překonat ve druhé čtvrtině 19. století se zahájením výroby nových na povrchu a ve hmotě barvených skel a jejich povrchovou úpravou malbou, rytinou nebo bohatým brusem. 

8.
V Čechách je 18. století spojeno také s výrobou a vývozem skleněných ověskových lustrů a přechodně také bohatě zdobených zrcadel. (První skleněné lustry, ještě hutně tvarované a zdobené v benátském stylu, ale byly ve sklárně na zákupském panství v severních Čechách zhotoveny pro zámek Favorite v Baden-Badenu již v letech 1687-1693.) 
V roce 1724 začal v Práchni u Kamenického Šenova vyrábět a prodávat ověskové lustry Josef Palme, v roce 1727 dodal první čtyři dvanáctiramenné křišťálové lustry obchodník sklem Johann Ferdinand Bramberk z Prahy arcivévodkyni Marii Alžbětě do Bruselu a dalších dvanáct lustrů královskému dvoru do Paříže. V následujících letech byly českými ověskovými lustry vyzdobeny královské paláce ve Versailles, Marly a Choisy a další královské a šlechtické rezidence v téměř celé Evropě.
Před pražskou korunovací rakouské císařovny Marie Terezie roku 1743 vznikl v Polevsku nový, po panovnici pojmenovaný ověskový lustr bez středové nosné tyče, který se jen s malými konstrukčními úpravami dodnes vyrábí pod obchodním označením „Marie Terezie“. 
Lustry z Kamenického Šenova v klasickém i netradičním provedení ozdobily reprezentační prostory královských a prezidentských rezidencí i vládních úřadů, divadel a hotelů také ve dvacátých a třicátých letech 20. století (Královská opera v Římě, La Scala v Miláně, Theatre de la Bourse v Bruselu, hotel Waldorf Astoria v New Yorku). České lustry zdobí také interiéry některých nových budov, umístěných tam od počátku padesátých let dodnes. Obzvláštní pozornosti a oblibě se těším v islámském světě, kde zdobí vládní budovy, univerzity i mešity.

9.
České sklo neovlivňuje vývoj sklářské výroby na evropském kontinentu i v zámoří jen svými vlastními výrobky, technikami a technologiemi, ale také technikami a technologiemi převzatými a zdokonalenými.
Ale nejen tak. Působilo a působí také prostřednictvím svých sklářů usazených někdy krátkodobě, jindy po větší část svého života, v jiných zemích. 
Nejednou čeští skláři hledali uplatnění v cizině, nejednou byli do cizích zemí pozváni nebo zlákáni, aby doplnili stavy tamních sklářů a předali jim své zkušenosti.
Zmínili jsme se již o přestěhování českých sklářů - specialistů na výrobu plochého skla z válců metodou „procédé de Boheme“ do Francie. 
Kolem roku 1600 vybudoval huťmistr Martin Friedrich ml. ze sklárny v Chřibské na přání braniborského kurfirsta Joachima Friedricha novou sklárnu v Grimnitz. Vybudování své sklárny v Bubenči u Prahy mu svěřil i císař Rudolf II. 
Od konce 17. století byli skláři, brusiči a rytci z Čechy v cizině asi tak vyhledávanými odborníky, jako před tím Italové. Ve Švédsku se první český rytec skla usadil roku 1663 a jeho příklad zlákal k přestěhování další české skláře. Začátkem 18. století pracovalo několik českých rytců skla v Nizozemsku a v Anglii. Londýnský obchodník John Akerman například zavedl výrobu broušeného a rytého skla až když zaměstnal Kryštofa Heyda (otce a syna) z Kamenického Šenova. Po nich přišli další. Podle názoru některých historiků se zasloužili o využití již před tím v Čechách používaných broušených dekorů na anglickém olovnatém křišťálu. Pro jeho optické přednosti se na něm lépe uplatnily, než na českém draselném skle. 
V 18. století pracovali skláři z Čech také ve Francii, kde se od šedesátých let 18. století vyrábělo také sklo „a la facon de Boheme“, v Belgii i jinde. 
Do carského Ruska se v polovině 18. století stěhovalo tolik českých sklářů, že české gubernium roku 1772 varovalo krajské úřady před „ruskými svůdníky“, kteří chtěli ze země vyvést další skláře.
Nesledujeme odchody sklářů z Čech do Saska a Bavorska (ale také naopak!), protože zemské hranice rozvíjení oboustranně prospěšné spolupráce nepřekážely. V Německu způsobilo počátkem 18. století české draselné sklo definitivní odklon od venecianizujících tendencí a rozhodné přiklonění se k českému typu skleněného pohárus plnou balustrovou nohou. Na Šumavě se udržela oboustranně výhodná „přeshraniční“ spolupráce výrobců skla až do druhé poloviny 19. století, kdy se ještě například na české straně lité ploché sklo povrchově opracovávalo v brusírnách na bavorské straně hranic.
V 19. století měli čeští brusiči a rytci velký význam pro výrobce skla nejen ve Francii a Anglii, ale také ve Spojených státech.
Před první světovou válkou a po ní se několik rytců skla odstěhovalo do Švédska a ve dvacátých letech 20. století, kde svým řemeslným mistrovstvím přispělo k věhlasu švédského rytého skla. Zvláštní pozornost by si zasloužilo také působení českých sklářů v ostatních evropských zemích i v zámoří, například v Argentině, kde se narodila zejména v padesátých letech významná, ale dnes neprávem zapomenutá sklářská výtvarnice Milena Velíšková a jako sklářský výtvarník začínal později v Lednických Rovních působící Karol Hološko.
Několik českých sklářů emigrovalo po komunistickém převratu v únoru 1948 a uplatnilo se ve Skotsku a v americkém Corningu, další čeští sklářští výtvarníci (Milan Votruba, Jan Adam) odešli do ciziny po roce 1968.

10.
O existenci české sklářské výroby spolurozhodoval export skla do řady zemí. Předpokladem pro něj byla schopnost zdokonalovat vlastní výrobky, včas přijímat vnější podněty a přizpůsobovat se jim, reagovat na politickou a hospodářskou situaci i ve vzdálených zemích.
Zmínili jsme se o podílu českých sklářů na výrobě v sousedních i vzdálených zemích. 
Právě tak lze sledovat vliv sklářů z jiných zemí na výrobu skla v Čechách. Také oni se na české sklářské výrobě a jejím rozvoji významně podíleli. 
Benátští skláři v 16. a 17. století zavedli, ale zejména zdokonalili výrobu skla v řadě evropských zemí. Na výrobu v Čechách měli vliv minimální, kvůli odlišným vlastnostem tradičního českého skla a obtížné dosažitelnosti pro výrobu skla benátského typu potřebné sody. 
Vliv na českou sklářskou výrobu ale měli v 16. století skláři ze Saska, kteří před tím opustili svá díla, protože neobstáli v soutěži s ekonomicky výhodnějším, ale na spotřebu dřeva stejně náročným hornictvím a hutnictvím. V Čechách a na Moravě měli dobré podmínky pro rozvoj svých zkušeností a dovedností. Přizpůsobili se novému prostředí a splynuli s ním.
V 17. století působili v českých sklárnách skláři z Francie (Louis le Vasseur d´Ossimont z Arrasu), Itálie (Domenico de Sera) i Bavorska. Svými zkušenostmi přispěli ke zdokonalení výroby draselného skla a vzniku legendárního českého křišťálu. 
Někteří čeští skláři se snažili proniknout do benátských skláren, osvojit si tam recepty na výrobu šperkové kameny imitujícího kompoziční (vysoce olovnatého) skla, nebo odhalit tajemství výroby tradičních benátských technik (millefiori).
Rozvoj sklářství byl a stále je celosvětově závislý na důvěře a spolupráci, na získávání, předávání a přehodnocování nových poznatků a jejich výměně.

11.
K přednostem českého sklářství a předpokladům jeho schopnosti obstát v mezinárodní konkurenci patřilo a stále patří jeho školství. Vždy vycházelo a dosud vychází vstříc potřebám celého výrobního odvětví.
Vyvíjí se od roku 1856, kdy v Kamenickém Šenově vznikla odborná škola kreslení a modelování, aby vychovávala nejen budoucí malíře a rytce skla, ale další zdokonalování umožnila vyučeným sklářským tovaryšům a mistrům. Byla druhou v Rakousko-Uhersku založenou odbornou školou a patrně první odbornou sklářskou školou v Evropě. Druhá vznikla roku 1870 v Novém Boru a třetí roku 1904 v německém Zwieselu. Kamenickošenovská a novoborská škola svým příkladem ovlivnily rozhodnutí založit roku 1920 první českou odbornou sklářsko-obchodní školu také v Železném Brodě.
K odborné sklářské výuce na středoškolské úrovni se roku 1920 přidala vysokoškolská výuka sklářských technologů na Českém vysokém učení technickém v Praze a sklářských výtvarníků na Státní uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru profesora Josefa Drahoňovského (1920-1938), když z počátku se tam o sklářskou problematiku zajímaly také ateliéry prof. Jaroslava Bendy a V. H. Brunnera. Monumentální sklářská tvorba byla ve dvacátých a zejména třicátých letech také nedílnou součástí studijního programu ateliéru prof. Františka Kysely. Na Drahoňovského a Kyselu ve čtyřicátých letech navazovali profesoři Karel Štipl a Jaroslav V. Holeček a na přelomu čtyřicátých a padesátých let prof. Josef Kaplický.
Ve druhé polovině 40. let byly položeny základy výchovy také pro dělnická povolání na učňovských školách a středních odborných učilištích. 
V šedesátých letech 20. století začali ve speciálním sklářském ateliéru profesora Stanislava Libenského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze studovat první studenti ze zahraniční. 
Od začátku devadesátých let studují někteří zahraniční studenti také na středních uměleckoprůmyslových školách v Kamenickém Šenově a Železném Brodě.

12.
Ve druhé polovině 20. století čeští skláři významně zasáhli do celosvětové diskuse o využití specifických vlastností skla jak v ateliérové (studiové) tvorbě, tak v moderní architektuře. Mezi prvními výtvarnými umělci na světě ze skla vytvořili objekty srovnatelné s obrazy a sochami. Sklo může být průhledné i průsvitné, takže lze například vytvořit hlavu, figuru nebo abstraktní kompozici uvnitř bloku skla a pomocí vhodně zvoleného světla dosáhnout efektů nedosažitelných s tradičními sochařskými materiály - s kamenem, kovem, dřevem nebo pálenou hlínou.
Čeští skláři začali přetavovat sklo ve formách a zhotovovat z něj sochy (Libenský, Brychtová), nebo umožnili roztavené sklovině chovat se přirozeně a přesto v souladu s výtvarníkovými tvůrčími záměry (Roubíček).
Dnes jsou tyto a další možnosti využití skla v autorské ateliérové práci samozřejmostí, protože autorská sklářská tvorba prodělala bouřlivý vývoj s dopředu nepředvídatelnými výsledky. Když v roce 1958 profesor Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu poprvé předvedli sklobetonovou stěnu s tavenými skleněnými kameny s uvnitř vymodelovanými zvířecími motivy, získali Velkou cenu (Grand Prix).
Někteří čeští výtvarníci se již tenkrát začali tvorbou objektů ze skla zabývat programově. Roku 1960 vystavil René Roubíček rozměrnou prostorovou kompozici ze skla a kovu. Sebevědomě ji nazval „SKLO - UMĚNÍ DNEŠKA“. Nahradil tím název podobné, ale menší kompozice roku 1958 vystavené pod názvem „SKLO - HMOTA - TVAR - VÝRAZ“ v československém pavilonu na Světové výstavě v Bruselu. Z názvu nové plastiky se stal společný umělecký program všech podobně zaměřených českých sklářských výtvarníků. V anglickém znění („GLASS ART OF TODAY“) jej začátkem šedesátých let připomínali při všech k tomu vhodných příležitostech, i na obálkách a v záhlaví svých dopisů.
V první polovině šedesátých let ještě měli umělecké experimenty těchto českých sklářů doma i v zahraničí minimální ohlas. Uznání se jim dostalo až v sedmdesátých letech a později. 
Také ve Spojených státech, Velké Británii, Nizozemsku, Japonsku i jinde se v šedesátých letech prosazovalo hnutí nezávislých výtvarníků dnes známé jako „Studio-Glass-Movement“. Čeští skláři o něm věděli, ale snažili se jít svou vlastní cestou. Většinou měli výhodnější výchozí pozici, protože alespoň někteří mohli vedle vlastních teoretických i praktických znalostí k realizaci vlastních záměrů využít i výrobního zázemí národních podniků a využili je. Neztráceli například čas poznáváním základních výrobních postupů, protože je znali již ze studií na středních uměleckoprůmyslových školách sklářských a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ve speciálních ateliérech skla, ani budováním vlastních sklářských studií. Až do začátku sedmdesátých let byli podporováni státem. Komunistická společnost totiž na jedné straně potlačovala všechny pokusy o prosazení moderního, na Západě poučeného malířství, sochařství, literatury a hudby, na druhé straně tolerovala výtvarné experimenty v tzv. užitém umění, zejména ve sklářství, a jejich výsledků používala i zneužívala ke své propagaci v zahraniční. Nemůže být dnes pochyb o tom, že čeští skláři svého výjimečného postavení ve druhé polovině padesátých i na začátku šedesátých let k hledání dalších možností skla ve výtvarné práci využili, ale nezneužili jich. Své poznatky si nenechali jen pro sebe a později svým příkladem zapůsobili na rozvoj sklářské kultury v celosvětovém měřítku. 
Účast českých sklářů na mezinárodních přehlídkách uměleckého skla a na sklářských sympoziích, počet cen získaných v soutěžích, zastoupení v evropských i zámořských muzeích a galeriích i soukromých sbírkách dokazují jejich úspěšnost i mezinárodní význam.
Práce českých sklářských výtvarníků (Libenský a Brychtová, Roubíček, Hlava, Cigler, Šípek aj.) jsou nedílnou součástí výzdoby nových budov v Německu, Belgii, Francii, Spojených státech, Japonsku i jinde.
Čeští skláři jsou vyhledávanými spolupracovníky zahraničních umělců a úspěšnými realizátory jejich projektů. Sklárně AJETO v Lindavě například ve druhé poloviny devadesátých let svěřili realizaci někteří z nejuznávanějších sklářských umělců ze Spojených států, Německa i odjinud.
   

 1. Váza s hutním „Papillon dekorem“ ve stříbrné montáži, Sklárna Loetz v Klášterském Mlýně, 1899
 2. Váza se čtyřmi vytvarovanými oušky zdobená hutním „Phänomen dekorem“, Sklárna Loetz v Klášterském Mlýně, 1902
 3. Váza se zataveným intarzovým motivem a zlatým irizem, Sklárna Loetz v Klášterském Mlýně, 1902
 4. Broušená váza s rytým rostlinným moivem, Harrachova sklárna, Nový Svět po roce 1900
 5. Váza-pohár z čirého, dvakrát přejímaného a probrušovaného skla, sklářská škola v Novém Boru po roce 1910.
 6. Váza - pohár ze zeleného skla (Smaragd) broušená do dvanácti fazet a zdobená oroplastikou, Moser, Karlovy Vary, 1912


1.


2.


3.


4.


5.


6.

 1. Arch. Josef Gočár - František Kysela, trojlistá klenba zaskleného světlíku dvorany bývalé Legiobanky (dnes ČSOB) Na Poříčí v Praze, 1922.
 2. Arch. František Marek - Josef Kaplický, sklobetonová klenba dvorany nového křídla paláce Legiobanky (ČSOB) Na Poříčí v Praze, 1938.
 3. Josef Kaplický, Oslava sklářství, detail malované a do olova vkládané vitraje pro XI. trienále v Miláně, 1957. Provedl Josef Jiřička v ateliéru ÚUŘ.
 4. Josef Drahoňovský, U okna, trojdílná broušená plaketa s rytinou, 1932. Provedl Bohumil Vele
 5. Jaroslav Horejc, detail reliéfní rytiny Tři bohyně. Provedl Max Rössler v ateliéru St. Ratha v Kamenickém Šenově, 1924
 6. Ludvika Smrčková, čtyřboká broušená váza z olovnatého křišťálu, 1934. Provedla Sklárna A. Rückl, Nižbor.


1.


2.


3.


4.


5.


6.

 1. Pavel Hlava, Květ, broušené a lepené sklo, autorská práce, 1994
 2. Stanislav Libenský - Jaroslava Brychtová, Otisk anděla II, tavená skleněná plastika, 1996-97
 3. Miluše Roubíčková, Krabičky, hutně tvarované sklo, Nový Bor, 3. IGS 1988
 4. René Roubíček, Gehry´s dance, foukané, broušené a lepené sklo, 1995

1.

2.

3.

4.

 

Profesoři Štipl a Kaplický na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Antonín Langhamer

Letos uplynulo 115 let od narození sochaře, architekta a pedagoga Karla Štipla a 105 let od narození ještě všestrannějšího umělce Josefa Kaplického. Oba začínali mezi dvěma světovými válkami. Štipl se od začátku hlásil k oficiálnímu umění mladé Československé republiky a podílel se na řešení výtvarných úkolů spojených s potřebami její reprezentace. Kaplický byl příslušníkem meziválečné umělecké avantgardy, ale příslušnost k ní ani jemu nebránila v přijímání a řešení oficiálních výtvarných úkolů s nadčasovou platností. Štipl nastoupil dráhu uměleckého pedagoga v roce 1920 a setrval na ní až do chvíle, kdy ji bylo třeba - i ze zdravotních důvodů - opustit. Kaplický si ve dvacátých let dráhu pedagoga vyzkoušel, ale nesetrval na ní. Vrátil se k ní až když natolik dozrál, že bylo na čase se o vlastní názory se začínajícími umělci rozdělit.

Štipl a Kaplický byli sklářskými pedagogy v letech maximálního ohrožení samotné podstaty českého sklářství. Jejich moudrým rozhodováním ve složitých situacích se podařilo zabránit nejhoršímu. Na oko spolupracovali s režimem, ale za nic na světě se jím nedali koupit. V letech, kdy se rušily odborné sklářské školy, na uměleckoprůmyslové škole připravovali další sklářské výtvarníky. Bylo velkým štěstím pro české sklářství, že v padesátých letech, kdy byla škodlivými politickými rozhodnutími přímo ohrožena jeho podstata, odpovídali za výchovu budoucích sklářských výtvarníků a usilovali o zachování tradičního výrobního odvětví osobnosti s tak vyhraněnými, na pohled rozdílnými názory a zásadovými postoji. Zřejmě nezapochybovali o tom, že čas jejich žáků-sklářů dříve nebo později přijde, a oni by měli být dobře připraveni. Nezmýlili se.

Jejich zásluhy jsou nedocenitelné, protože téměř o všem pro české sklo podstatné nejdříve spolurozhodovali sami, potom jejich žáci a pokračovatelé. Když také oni měli učinit nejdůležitější rozhodnutí, přemýšleli o tom, jak asi by se zachovali jejich učitelé, a většinou potom rozhodovali správně...

*

Po Drahoňovského smrti (1938) přešli jeho žáci na uměleckoprůmyslové škole v Praze k profesoru Karlu Štiplovi, od roku 1927 profesorovi všeobecné a speciální školy pro modelování. S novou orientací se Štiplova škola stala ateliérem pro užité sochařství, glyptiku a rytí ve skle. V roce 1939 se stal profesorem ateliéru pro výtvarnou práci ve skle na uměleckoprůmyslové škole Jaroslav V. Holeček, před tím zástupce ředitele a vedoucí českého oddělení sklářské školy v Novém Boru. Na podzim 1944 byla výuka přerušena.

*

Na podzim 1945 byla výuka na uměleckoprůmyslové škole v Praze obnovena. Její profesorský sbor se dočkal radikálního omlazení. Přišel Jan Bauch, arch. Adolf Benš, Emil Filla, Antonín Kybal, František Muzika, Karel Svolinský, Josef Wagner aj. Nevrátil se ze spolupráce s Němci podezřelý profesor Holeček.

Profesor Karel Štipl (1889-1972) dál vedl ateliér pro užité sochařství, glyptiku a rytí ve skle. Vrátili se k němu již dříve přijatí žáci Emanuel Mařík, Adolf Matura, Pavel Hlava, Miloslav Klinger, Miroslav Plátek, František Zemek, Antonín Drobník, Václav Hanuš, Stanislav Kouba, Libuše Hančarová-Müllerová aj., od Holečka přišli Vilém Dostrašil a Alice Marešová-Smolková, nastoupil Vladimír Žahour, Jiří Zejmon, Stanislav Kučera, Josef Hejtman aj.

K novým profesorům patřil také Josef Kaplický (1899-1962). Z bývalého Holečkova ateliéru k němu do ateliéru užité malby přešli Věra Lišková, Alena Loosová, Milena Korousová, Miluše Roubíčková-Kytková, Maria Stáhlíková, pozdější scénograf František Skřípek, grafik Karel Toman aj. K novým žákům patřili pozdější malíři a grafici Jiří Schmidt, Miloš Noll, Miroslav Turek, Jiří John, Adriena Šimotová, Jitka Válová, Zdenka Strobachová aj.

Uměleckoprůmyslová škola procházela organizačními změnani. Studenty příliš nezajímaly. Dotkl se jich jen zákon č. 53/1946 Sb., jímž se v roce 1946 uměleckoprůmyslová škola stala Vysokou školou uměleckoprůmyslovou (VŠUP). Před tím čtyřleté studium se změnilo na pětileté (někteří absolventi již před tím, ale také potom, využívali školou nabízené možnosti ve studiu pokračovat tzv. „čestným rokem“). Roku 1947 vydalo ministerstvo školství této škole nový statut. Podle něj se měla zaměřit na architekturu, umělecký průmysl, umělecká řemesla a ostatní hmotné kultury, na úkoly, které plnila již před tím. Byla rozdělena podle oborů, jejichž výuku zajišťovaly speciální školy. Školu sklářství všeho druhutvořily ateliéry pro sklo,glyptiku a užitou plastiku profesora Karla Štipla a pro sklo foukané, malované a leptané profesora Josefa Kaplického. Pro studenty byla zavedena povinná prázdninová výrobní praxe, ve sklářských ateliérech považovaná za samozřejmou součást výuky již před tím. Zákonem č. 58/1950 Sb. byl do čela školy postaven rektor a rada. Katedry slučovaly příbuzné umělecké obory. Do katedry užitého sochařství, jejímž vedoucí se stal prof. Josef Wagner, patřili také profesoři Kaplický a Štipl a jejich obory.

Další pro školu a studenty důležitý byl až vysokoškolský zákon č. 46/1956 Sb. Podle něj se studium prodloužilo z pěti na šest let a škola začala absolventům udílet hodnosti akademický architekt, akademický malíř a akademický sochař. Byly zavedeny umělecké aspirantury jako prostředek odborného studia pro ty absolventy školy, kteří již prošli praxí a projevili zvláštní nadání. Nových možností nejdříve využil Václav Plátek, po něm Vladimír Kopecký a Jiří Harcuba.

Kaplický se dostal k výchově návrhářů skla spíše vlivem okolností, než z vlastní vůle. Původně profesor užité malby, byl pověřen při nové reorganizaci VŠUP v r. 1948 vedením školy malířských technik na skle. Nelze říci, že by to bylo rozhodnutí, které Kaplický uvítal s nadšením. Ovšem nebyl by to Kaplický, zvyklý své úvahy formulovat do velkoryse pojatých koncepcí, kdyby se spokojil s určením tak omezujícím... Změna, ke které tu došlo, byla opravdu dalekosáhlá. Od monumentální malby k uměleckému řemeslu a k tomu ještě k oboru, který Kaplický sám neměl za tehdejšího stavu ve zvlášť velké vážnosti. Byl přece přesvědčen, že „užitá umění, častěji než umění volné, byla a jsou ovládána jakýmisi druhotnými vlivy“. Říkal „styl je tu často nahrazován jen stylizací, forma formalismem, zápas hravostí a jen zdobivostí“ (Život, 1946, str. 68). (K. Hetteš)

Byl charizmatickou osobností s všestrannými teoretickými znalostmi, vyhraněnými názory i všeobecně respektovanými uměleckými výsledky, dosaženými při plnění výtvarných úkolů od návrhů značek, známek, grafických úprav knih a plakátů až pro malířské, sochařské a architektonické realizace. Rostl od úkolu k úkolu a postupem let jeho tvorba objímala a spojovala skoro všechny obory výtvarného umění. Korunou jeho životního díla však zůstane to, co vykonal pro obrození českého skla, které po staleté odmlce se jeho a především jeho úsilím povzneslo opět ke světovosti. Ke sklářskému umění přistoupil jako rozhodný odpůrce snad všech u nás vžitých tradičních názorů. (K. Hetteš)

Nebyl - podobně jako profesor Štipl, sklářským výtvarníkem, ale oba měli také se sklem vlastní zkušenosti: Kaplický navrhoval skleněná okna pro moderní architekturu, Štipl šperky s gemami, broušené a ryté vázy.

Kaplický přistupoval k důležitým úkolům po odpovídající teoretické přípravě a zralé úvaze. Již ve čtyřicátých letech se v časopise ŽIVOT zamýšlel jak nad tzv. malým a velkým uměním, tak nad posláním výtvarníka při řešení předmětů pro každodenní potřebu: Bude tedy asi nejlépe nedělit umění na malé a velké, volné a užité, ale raději naslouchat uchem co nejpokornějším, kde se kmitl život, jasné poznání, současnost, kdy se podařilo říci slovo tak prosté, jako se dýchá, a být lhostejný k tomu, je-li ono jasné slovo ve zlatém rámu nebo je-li jen zákolníčkem kola brodícího se prachem silnic“. (J. Kaplický, 1942-43)

Bylo-li výtvarníku osudem určeno, aby spolupůsobil při vzniku věcí, které tvoří součást života, které mu slouží ... bude nutné, aby takový výtvarník viděl v oněch předmětech součást optické tváře své země ... podaří-li se mu jen poněkud očistit některý z oborů lidské práce od matoucího zásahu mód a dá vyniknout v něm, alespoň podle svých sil, oné tváři své země, svého lidu, dokáže více, než kdyby produkoval obrazy naplněné jen pózou nebo koktáním človíčka, třebaže bude jen nesmírně málo těch, kteří by to mohli ocenit nebo vůbec zpozorovat. (J. Kaplický, 1944)

Když se stal profesorem, zveřejnil představy o poslání vysokoškolského pedagoga: Být učitelem je povolání nebezpečné. Bude asi lepší vnímat kouzlo vše riskující odvahy mládí, schopnost nadšení, kouzlo těch nic neskrývajících, odhalených mladých duší, než osvojit si vznešený tón katedry. Tak snad spíše zůstane učitel svým myšlením ve sféře ducha, zůstane umělcem ... (J. Kaplický, 1946)

Když převzal odpovědnost za výchovu budoucích sklářských výtvarníků, zveřejnil v časopise Tvar stať se závažností vlastního programového prohlášení. Připomeňme z ní alespoň něco: Výtvarné zjevy velkého formátu zasahovaly do skla jen nesoustavně, jen v odskocích od své činnosti v oborech jiných. Návrhářskou činnost tu obstarávali téměř bez výjimky spíše řemeslně a technicky zaměření návrháři sklářské výroby. To vše způsobilo, že jen málo z toho, co vzniklo v nové době ve skle, je možno zařaditi do sféry ducha, že většinou šlo jen o řemeslnou mentalitu, o technickou dovednost, bez onoho zduchovění, bez onoho tajemství, které teprve činí dílo dílem. Tím větší ovšem zásluha těch, kteří v této nesnadné sféře docílili výsledků, naznačili cestu, naznačili nějakou novou, ještě neunavenou možnost.

Ta nová tvorba ve skle bude tedy musit jaksi počínat od začátku, snad si bude musit z počátku dobývat jen okrajových pozic a naopak bude se brániti v precisní sféře skla tak snadno se dostavujícímu uschnutí, pedanterii tím, že věnuje hodně ze svého zájmu již malířským oblastem skla, oknu leptanému a malovanému, které umožňují volný, šťavnatý projev, který by mohl být obrodným a oživujícím kontrastem proti precisní, v milimetrech se pohybující práci ve skle dutém. Bude nutno začít snad od pocitu báně, vyfouknuté bubliny, bude nutno charakter foukačské práce pečlivě chrániti před lavinou nápadů, komplikací, dekorů, které tak často úplně zastřely ony základní znaky znaky sklářské práce. Bude nutno takové tvary skla kreslit s rezolutností Alšova husara, chrániti se klouzavých linií, obcházejících výtvarné rozhodnutí, které jsou však často pokládány za charakteristické pro sklo.

Tato mentalita bude vyžadovati velmi rafinovaného stavu mysli. Na jedné straně rezolutnost, jasné výtvarné rozhodnutí, na druhé straně zdrženlivost v nápadu, lakoničnost, kázeň. Tedy jakousi dynamičnost žhnoucí pod závojem kázně. Malíř bude zde asi příliš naturistní, netektonický, architekt již příliš abstraktní, chladný. Vejce pod geometrickým tvarem skrývá pulsující život; i nádoba nesmí být jen geometrií, musí mít své teplé a živé tajemství. Bude jen málo talentů disponovaných duchovně tak, aby této citlivé hranici, této riskantní cestě mezi dvěma nebezpečími vyhovovali. A hlavně jen málo talentů dokáže vždy znovu se obrozovati, neusnouti, uchrániti se pedanterie, zůstati šťavnatým a živým, v té poměrně úzké a přísné oblasti skla, kde sklenice, pohár, láhev mají své věčné, tisícileté, ustálené zákonitosti, zákonitosti dovolující jen málo změn, kde jen poněkud odvážnější vyhrocení stává se obratem extravagancí a kde menší vyhrocení mění se v duchovní dřímotu...(J. Kaplický, 1950)

S novými úkoly pro sebe a své žáky objevoval další problémy spojené s tvorbou, výrobou a prodejem skla. Vracel se k nim úvahami při prezentaci výsledků svého ateliéru na výstavě Vysoké školy uměleckoprůmyslové (1953), účasti na XI. milánském trienále (1957), hodnocení aspirantury Vladimíra Kopeckého (1961) aj.

Profesor Kaplický se nebál ani nových, zatím neověřených postupů, a hledal-li pro ně opodstatnění v historii, vracel se až do hodně vzdálené minulosti. Zajímalo jej proto například co dělaly s nádobou Egypt, Mezopotámie, Čína, Persie, Peru, staré africké kultury, ale zajímal se také o možné souvislosti s moderním evropským uměním.

Názory profesora Karla Štipla - nejen na sklo, byly všeobecně považovány za konzervativnější. Netajil se tím, že řemeslo je ve mně, respektuji řemeslo. Jeho sochařská i architektonická tvorba, nejčastěji spojená s oficiálními společenskými úkoly, nadčasová řešení v klasických materiálech přímo vyžadovala a jeho naturelu vyhovovala. Ze všech sklářských technik mu byly nejbližší ty nejvíce spojené se sochařskou přípravou. Sám jí při řešení všech výtvarných úkolů věnoval velkou pozornost a vyžadoval ji také od svých žáků.

V ateliéru profesora Kaplického vládla volnější a svobodnější tvůrčí atmosféra. Jemu a jeho žákům proto vyhovovala spolupráce s experimentům nakloněnými ateliéry Uměleckého skla v Novém Boru. Došlo tam k prvním osobním setkáním Libenského a Roubíčka s profesorem Kaplickým a následovalo jejich rozhodnutí státními zkouškami u něj završit svá studia z první poloviny čtyřicátých (1949-50). Karel Hrodek je ve stejné době zakončil u profesora Štipla.

Tvůrčí atmosféře v Kaplického ateliéru prospívalo, že v něm byli společně s absolventy sklářských škol - nejvíce jich na začátku bylo z Kamenického Šenova, také studenti bez předchozího odborného sklářského vzdělání. Někteří se ani netajili tím, že se nebudou věnovat sklu, nebo jen okrajově, že mají zájem o malbu nebo grafiku. Ačkoliv se to v padesátých letech oficiálně nesmělo, hlásili se české k meziválečné umělecké avantgardě, s níž jim profesor Kaplický umožňoval pomyslné spojení. Netajil se tím, že k ní také patřil.

Kaplického ateliér se přednostně věnoval malbě a leptu na dutém i plochém skle. Protože zastával názor, že je třeba zachovávat jednotu dekoru a tvaru, zabýval se také tvarováním skla v huti. Projevil zájem o lisované sklo, ale protože se o ně zajímal také profesor Štipl, nezbylo nic jiného, než mu ustoupit. Nejpozoruhodnějších výsledků dosáhli Kaplického žáci Tejml, Kopecký, Novotný, Oliva, Wünsch, Kerhartová aj. v malovaném a leptaném skle s nepřehlédnutelnými znaky individuální autorské, průmyslovou výrobou neakceptovatelné tvorby. Byli přitahováni broušeným olovnatým křišťálem, a přesto, že bylo také předmětem Štiplova zájmu, Stáhlíková, Roubíčková, Žertová a Oliva i v něm dospěli nejpozoruhodnějším, byť sklářskou výrobou jen v omezeném rozsahu akceptovaným výsledkům. Žáci obou ateliérů se v Železnobrodském skle seznamovali s novou a podle společného názoru perspektivní tavenou skleněnou plastikou.

Profesoři Kaplický i Štipl byli členy komisí, v nichž se rozhodovalo o budoucí výtvarné orientaci českého sklářství. Spolupracovali s Ústředním výtvarným střediskem průmyslu skla a keramiky, jeho možností využívali ve prospěch svých studentů, a to včetně přístupu do skláren a provádění tam ve škole vzniklých návrhů.

Oba měli také rozhodující slovo při výběru exponátů vhodných pro československé expozice skla v Miláně, Bruselu aj. V Miláně na XI. trienále porota ocenila stříbrnými medailemi práce Kerhartové, Roubíčkové, Žertové a Novotného, zvláštním uznáním Jirsákové ze školy prof. Kaplického. A Kaplický si při hodnocení naší účasti neodpustil poznámku: Úsilí výtvarníků ve skle, našich i zahraničních, vybíjelo se v minulých desítiletích ponejvíce v rytině a brusu. Toto koncentrování se na jednu oblast přineslo jistě určité kladné výsledky, ale způsobilo i únavu myšlení, menší schopnost nového pohledu na věc a jistý historismus v pojímání úkolu. Je škoda, že upadlo v zapomenutí celé to bohatství barev, materiálů, technik, které znalo naše sklo empirové, škoda tím větší, že současně upadla i kvalita českého křišťálu jako suroviny pro rytinu a brus.

Je nutno především být výtvarníkem; výtvarníkem, který má co říci o přírodě a světě a potom teprve možno být rytcem, sklářem. Na Lehmanově číši zobrazil rytec figury plné monumentality, viděné pohledem nekonvenčním, objevným. Různé ty vážky a hmyzy na této číši jsou viděny s ostrostí pohledu velmi řídkou v umění. - Precizní technika rytiny změní výtvarníka spíše v krasopisce, postrádajícího schopnost jadrného pohledu a rozhodnutí. Je jistě obtížné zachovati si bojový postoj, bezprostřednost vize v zápase s technikou inklinující k líbeznosti rukopisu a k přeceňování jeho úlohy. (J. Kaplický, 1957)

Když se připravovala účast na Světové výstavě v Bruselu, Kaplický vyslal Stáhlíkovou, Jelínka, Blechu, Strobachovou, Žertovou, Kopeckého a Jirsákovou do sklárny ve Škrdlovicích a novým názorem na hutní sklo jí tím pomohl překonat stagnaci. Někteří zůstali jejími externími spolupracovníky. Vedoucí výtvarnicí ve Škrdlovicích se ale stala Miloslava Svobodová a po ní František Vízner se Štiplovy a Plátkovy školy.

U Kaplického studoval Vratislav Šotola, Jiřina Kárníková, Oldřich Lípa, Karel Rybáček, Jiřina Žertová, Václav Cigler, Ladislav Oliva, Vladimír Kopecký, František Tejml, Jan Novotný, Lubomír Blecha, Vladimír Jelínek, Karel Wünsch, Bohumil Eliáš, Marta Kerhartová, Dana Vachtová, Karel Vaňura a Augustin Eigl. Žákem byl také jeho asistent od roku 1951 grafik František Burant (1924-2004).

Lípa se stal výtvarníkem v Karlových Varech, Rybáček, Oliva, Šotola, Wünsch aj. v technicko-výtvarném středisku Borského skla v Novém Boru.

Ačkoliv tento postřeh nelze zobecnit, Kaplický vytvořil most k převedení klasických materiálů užitého umění do sféry volného projevu a otevřel tak dveře objevu české skleněné plastiky v pozdějších letech.(S. Petrová)

Profesor Štipl chápal sklo jako sochař a architekt; viděl v něm materiál vhodný i pro monumentální realizace, materiál, jemuž lze i při zachování komorních rozměrů vtisknout architektonickou monumentalitu proporcí. Zdůrazňoval spojitost tvaru a dekoru a nezbytnost reliéfního sochařského opracování skla brusem. Poznamenán zájmem své generace o dokonalé řemeslo, snažil se pochopit požadavky sklářského průmyslu a průmyslového výtvarnictví, uplatnit cit pro plastičnost, strohý, ale dokonalý tvar, pro architektoniku formy, úměrnost a účelnost každého díla. Od roku 1950 byl jeho asistentem Kyselův i Štiplův žák Jozef Soukup (1919-2004). Ve druhé polovině padesátých let profesorův ateliér po dobu jeho nemoci neoficiálně vedl.

Někteří Štiplovi žáci se s jeho nekompromisně prosazovaným tradicionalismem a disciplínou neradi smiřovali. Kaplického názory jim byly bližší. Reagovali na ně v klauzurních pracích hodnocených lépe Kaplickým než Štiplem. Jen jeden žák ale spor s ním dovedl až do konce: Oldřich Lipský. Ve druhém ročníku jsem prof. Štipla požádal, zda bych mohl místo základních prací ryteckých a brusičských v materiálu s jiným ročníkem modelovat a zdokonalovat se tak v tom, proč jsem na školu šel. /Bylo mu již přes 30 let, vyučený brusič a rytec skla s několikatelou praxí u Stefana Ratha v Kamenickém Šenově. Nebylo mi to však povoleno s tím, že se nebudou dělat žádné výjimky. Začal jsem hledat jiné východisko k prosazení svého úmyslu. Před skončením druhého ročníku jsem se obrátil na prof. Josefa Wagnera, zda bych k němu nemohl přestoupit do třetího ročníku. Zprvu nechtěl ani slyšet, ale po vysvětlení, proč to chci udělat, a že od skla nechci odejít, že i státnici bych, kdyby dovolil, dělal hlavně ve skle a přikládal věci z materiálů jeho školy, vyžádal si ještě ukázky některých mých prací a souhlasil. Přes prázdniny že věci vyřídí na rektorátě a hned po prázdninách ať u něho nastoupím do třetího ročníku. Byl jsem velmi rád už také proto, že u profesora Štipla se vše dělalo v malém měřítku, sám od sebe jsem také vždycky inklinoval k malým věcem a nemohl jsem se toho zbavit. Až teď se naskytla příležitost velkorysejší sochařské práce... Státnici jsem dělal v roce 1955. Její hlavní náplní bylo sklo ryté a broušené (vitráž). Přikládal jsem v opuce provedený figurální reliéf horníka a kašnu s dětskými plastikami v poloviční velikosti (odlito do sádry). Bylo mi uděleno čestné uznání a rektorem prof. Smetanou nabídnut čestný rok. Na konci tohoto ceremoniálu vystoupil profesor Štipl a před celou komisí se prohlásil jako můj osobní nepřítel. (Z nepublikovaných vzpomínek O. Lipského)

U profesora Štipla studovali Jitka Forejtová, Milan a Luboš Metelákové, Jiří Řepásek, Rudolf Jurnikl, Jiří Harcuba, Josef Pravec, Miroslav Hrstka, Miloš Filip, Josef Hejtman, Ladislav Ježek, Josef Turek, Jiří Brabec aj., malíř Vladimír Komárek, medailéři Ladislav Kozák a Zdeněk Kolářský. Téměř všichni se uplanili jako sklářští designéři v Železném Brodě, Harrachově, Poděbradech, na Vysočině, a závodech na lisované sklo a v Ústředním výtvarném středisku - předchůdci ÚBOKU, někteří patřili a dosud patří k předním tvůrcům ateliérového skla.

Význam Štiplovy školy je nutno vidět v zachování technik rytí a řezání v poválečném období i ve výuce designu užitkového skla. Sklu Štipl dokázal porozumět jako sochař a architekt a to mělo vliv na jeho pojetí ateliéru. Jeho sochařské vidění se promítalo do oblasti opracování skla brusem, v plastických dekorech obecně a v neposlední řadě porozumění pro souvislosti tvaru a dekoru. V této škole se řešil tvar nádoby vždy současně s dekorem. Pěstována tady byla rytina v ryzí podobě hlubokého řezu nebo basreliéfu, která podtrhovala prvek sochařsko-plastický. Štiplovým krédem byl totiž nejen požadavek dokonalého řemeslného zpracování, pochopení pro specifiku sklářského průmyslu, ale i úměrnost, proporčnost, logika a účelnost každého díla... Ve Štiplově škole vládla nekompromisní disciplína. Je však nesporné, že profesorův vliv na posluchače byl současně velmi pozitivní. Objektivně řečeno, orientace Štiplovy výuky na tzv. dekorativní či ornamentální sklo, glyptiku a průmyslový návrh vybavovala absolventy umělecky, i pro práci ve výrobě, dobře. Design zahrnoval všechny disciplíny skla, foukaným sklem počínaje a návrhy osvětlovacích těles konče... Faktem zůstává, že význam celé řady absolventů přerostl učitele. (S. Petrová)

*

Ateliér pro sklo, glyptiku a užitou plastiku oficiálně vedl profesor Štipl do roku 1959. Potom byli jeho vedením pověřeni docent Václav Plátek (1917-1994) a odborný asistentent Jozef Soukup (1919-2004). Lektorem pro broušení skla byl Miroslav Hrstka (1932-1983) a lektorem pro rytí skla Jiří Harcuba (*1928). Miloslava Svobodová, Vladislav Urban, František Vízner, Milan Vobruba aj., ale také pozdější herec a režisér Jan Schmid, u nich již dříve započatá studia dokončili. Roku 1959 a později byli přijati Milan König, Lubomír Růžička, Miroslav Mlynář, Antonín Oth, Pavel Werner, Pavel Ježek, Stanislav Kostka, František Novák, Vilém Veselý, Eva Švestková a Ján Zoričák.

Profesor Kaplický zemřel roku 1962. Jeho ateliér přechodně spravovali profesoři arch. Adolf Benš a sochař Jan Kavan. O zachování ateliérové kontinuity se snažil asistent František Burant. Roku 1963 byl vyhlášen veřejný konkurz na místo profesora pro obor sklářského výtvarnictví. Na základě jeho výsledků byl řádným profesorem jmenován Stanislav Libenský (1921-2002)

Libenský začínal s Ivanem Waulinem, Janem Vančurou, Jaroslavem Matoušem, Eliškou Rožátovou a Ivo Burianem z ateliéru Kaplického. Jiří Nepasický a Marian Karel k němu přešli z ateliéru šperku. První jím přijatí studenti Jiřina Jechová, Ivan Kolman, Zdeňka Mašatová, Antonie Skoková-Jankovcová, Jaroslav Štursa, Jindřich Rejnart, Petr Rýdlo, Jiří Dostál, Alena Koblencová-Bílková, Jaroslav Prášil, Václav Machač, Oldřich Plíva, Josef Růžička, Vladimír Procházka, Aleš Vašíček, Petr Renč, Jiří Šuhájek, až na Šuhájka a Karla jeho žáci ze sklářské školy v Železném Brodě.

Docent Plátek dodržoval původní učební osnovy a s nimi prosazoval v šedesátých letech neudržitelný názor na sklo. Žáci se vzbouřili a požádali rektora VŠUP, aby vedení obou sklářských ateliérů svěřil Libenskému. Vedení školy jim vyhovělo. Roku 1964 byl v ateliéru sklářského výtvarnictví Plátek služebně podřízen Libenskému.

 

Český autorský skleněný šperk

Antonín Langhamer

Již nejméně pětatřicet let vytvářejí někteří čeští šperkaři a skláři autorské šperky buď jen ze skla, nebo sklo kombinují s dalšími materiály, nejčastěji s obecnými, ale také s drahými kovy: se stříbrem a ve výjimečných případech také se zlatem. Zatím není skleněných šperků mnoho, a patrně proto se jim nevěnuje taková pozornost, jakou by si tyto umělecké artefakty nepatrných rozměrů a jejich tvůrci zasloužili. Autoři skleněných šperků se nejčastěji prezentují na společných výstavách šperkařů, někdy také sklářů, ale příliš se na nich neprosazují. Jejich práce jsou totiž v sousedství rozměrnějších exponátů snadno přehlédnutelné. Tímto článkem bych rád na český autorský skleněný šperk a na některé jeho tvůrce alespoň upozornil.

Ve druhé polovině padesátých a začátkem šedesátých let začali někteří začínající sochaři z ateliérů profesora Bedřicha Stefana a docenta Jana Nušla na pražské Vysoké uměleckoprůmyslové škole vytvářet také netradiční, modernímu malířství a sochařství názorově blízké autorské šperky. Především proto, že měli velmi omezený přístup ke zlatu, platině i stříbru, zaměřili se na některé do té doby nevyužívané anorganické i organické materiály, jichž ale mohli využít až po výtvarném zhodnocení jejich před tím opomíjených vlastností a možností. (Čím všednější byly výchozí materiály, tím překvapivější muselo být jejich výtvarné využití.) Někteří šperkaři se zajímali také o sklo, ale protože nebyli školenými skláři, spokojili se s využitím v průmyslové výrobě bižuterie běžných skleněných polotovarů. Některými pokusy s nimi překvapili, ale do netradičního výtvarného zhodnocení tradičních polotovarů vkládané naděje nesplnili. O jiném využití skla neuvažovali.
Vážnější zájem o sklo a jeho využití ve šperkařství projevili až někteří sklářští výtvarníci. Na sklářské škole v Železném Brodě působící pedagog a sochař Jan Černý (1907-1978) vytvořil v polovině šedesátých let kolekci šperků z tavených skleněných kamenů, které spojil s obecnými kovy, ale tato jeho tvorba se nesetkala s větším ohlasem. Až později šperky z taveného skla příležitostně zhotovoval také jeho spolupracovník Jiří Ryba (*1938).

V polovině šedesátých let začal nad kahanem tvarovat skleněné fragmenty unikátních náhrdelníků a náramků vzorkař a návrhář skleněné bižuterie z Jablonce nad Nisou Jaroslav Kodejš (*1938). Ředitele šperkařské školy v Pforzheimu prof. Karla Schollmayera zaujaly natolik, že s nimi a s jejich autorem jako s představitelem nových tendencí v českém šperkařství seznámil roku 1968 německé odborníky v časopise Gold+Silber. Kodejš se stal jedním z průkopníků českého autorského skleněného šperku. Nespokojil se jen sklem a obecnými kovy. Když na prvním mezinárodním sympoziu šperkařů-stříbrníků v Jablonci nad Nisou roku 1968 získal první zkušenosti se stříbrem, využil jich natolik, že s ním později pracoval raději než se sklem.

Koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let začali šperky ze skla vytvářet také Zdena Mašatová (*1938), Libuše Hlubučková (*1936), Laděna Víznerová (*1943), Svatopluk Kasalý (*1944), Vladislav Urban (*1937) a příležitostně i další autoři. Až na Libuši Hlubučkovou, absolventku šperkařského ateliéru doc. Jana Nušla pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové (na železnobrodské sklářské škole začínala jako rytečka skla), byli sklářskými výtvarníky, ale nevelkým skleněným šperkům dávali přednost před plastikami.

Zdena Mašatová absolvovala železnobrodskou sklářskou a pražskou Vysokou uměleckoprůmyslovou školu v ateliéru prof. Libenského a doc. Plátka. Již ve škole vybrušovala šperkové kameny horského křišťálu a dalších drahokamů i ze skla a zasazovala je do střídmých, ale funkčních kovových montáží. Tento způsob tvorby ani později neopustila, jen u šperkových kamenů ještě lépe využila barevnosti a optických vlastností skla.

Svatopluk Kasalý, absolvent železnobrodské sklářské školy, se zasloužil o přiblížení autorského skleněného šperku současnému životnímu stylu a módním trendům mladých lidí. Nejraději vytvářel šperky pro konkrétní mladé ženy. Fantazijní náhrdelníky a náramky z broušeného skla a mosazi s ródiovaným povrchem přizpůsoboval křivkám jejich těl, ale nerozpakoval se umístit šperk i na horní část paže, na nohu nad kotník i na jiná, ještě intimnější místa. Nezůstal jen u šperků, ale realizovat také řadu děl do architektury. Jedním z nejosobitějších tvůrců skleněných šperků zůstává dosud přesto, že je vytváří jen příležitostně.

Absolventka kamenickošenovské sklářské školy Laděna Víznerová byla v šedesátých letech návrhářskou lisovaného skla v Dubí u Teplic. Tam poprvé využila efektů do skla zatavovaného stříbra, mědi a sublimujících materiálů k vytváření polotovarů, jimž potom dávala konečnou podobu broušením. Ze stejného tvůrčího principu vycházela až do začátku devadesátých let, kdy jí zdravotní důvody znemožnily v činnosti pokračovat. Některé rozměrnější šperkové kameny by jako skleněné miniatury obstály i mimo šperkařskou tvorbu.

Libuše Hlubučková vycházela z možností, které jí jako návrhářce Železnobrodského skla, nabízely běžně dostupné skleněné polotovary, ale využívala jich způsobem, který v žádném případě jejich tradičnímu použití neodpovídal. K vytvoření osobitých šperků jí „stačilo“ na vytvarovaný stříbrný drát navléknout několik barevně vhodně zkombinovaných perliček nebo z nich vytvořit obrazovou miniaturu. Pro některé šperky využila také foukaných prvků z čirého nebo zabarveného transparentního skla.

Absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové z ateliéru doc. Jana Nušla Helena Schmausová (*1938) zhotovovala pro pražské prodejny Díla víceřadé náhrdelníky z pro ni speciálně vyráběných vinutých skleněných perlí. Z hlediska vývoje skleněného šperku byly v okrajovou záležitostí, protože byly „jen“ ateliérovou skleněnou bižuterií. Dnes by nad nimi zajásali zejména zahraniční sběratelé vinutých perlí. Bývaly přehlídkami jejich možností, jichž využívala až marnotratně.

Poněkud stranou zájmu o skleněný šperk vytvářela autorské módní doplňky Jarmila Hlavová. V prvních poválečných letech s manželem v Krušných horách zdokumentovala domácí výrobu rokajlových ozdobných předmětů - límečků, taštiček a šátečků, v rámci Ústředí lidové umělecké výroby ji zavedla v Praze, a když zájem přerostl možnosti Ústředí, „zaštítila“ jejich výrobu Železnobrodským sklem. Vedla pražské středisko, navrhovala jak límečky a kabelky pro sériovou výrobu, tak unikátní módní kreace. Zaměřila se na řemeslné, výrobní i výtvarné zhodnocení nejmenších skleněných perliček - rokajlu, čípků, dvoukrátek, tříkrátek aj. a jejich využití. Úspěšná byla ve vnitropodnikových soutěžích a na mezinárodních výstavách bižuterie, populární v pražských diplomatických kruzích. Jejich tvorbě se věnuje dodnes.

Víznerová, Mašatová, Hlubučková, Kodejš a Kasalý byli nejpilnějšími a nejosobitějšími tvůrci skleněných šperků také v osmdesátých letech.

Od konce šedesátých let se o autorský šperk příležitostně, ale s pozoruhodnými výsledky, zajímal také doc. Václav Cigler (*1929). V šedesátých letech patřil k průkopníkům výtvarného zhodnocování optiky skla, a ze stejných tvůrčích principů vycházel také v příležitostné tvorbě šperků. Neomezil se ale jen na sklo, a tak pro moderní české šperkařství patrně byly na konci šedesátých a v průběhu sedmdesátých let ještě podnětnější jeho šperky ze zlaceného nebo chromovaného kovu a plastických hmot. V letech 1965-1979 vedl ateliér pro sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a zájem o skleněný šperk probudil u Zory Palové (*1947), Evy Potfajové (*1952), Juraje Opršala (*1953) a dalších žáků.
Od začátku devadesátých letech se několik výtvarníků věnuje tvorbě autorských skleněných šperků alespoň příležitostně. Rozumějí sklu i kovu a dovedou jich využít. Některé jejich šperky připomínají studie k rozměrným skleněným plastikám, ale nejsou „jen“ studiemi k nim. Jsou sezónním tendencím úspěšně vzdorujícími módními doplňky, skleněnými miniaturami, výtvarnými kvalitami srovnatelnými i se skleněnými plastikami.

Stanislava Grebeníčková (*1954) absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru profesora S. Libenského. O šperk, nejen skleněný, protože k zajímavým výsledkům dospěla také s břidlicí a dalšími materiály, se začala zajímat „ze zcela marnivých ženských důvodů,“ ale brzy zjistila, „že vymyslet něco originálního není vůbec jednoduché.“ Šperk ji jako výtvarný problém zaujal natolik, že se mu od roku 1996 věnuje se stejným úsilím jako tavené plastice. „Vždycky jsem milovala černou viktoriánskou bižuterii a proto černé sklo s oblibou u svých věcí používám. Kombinuji je s barevným sklem a leštěnou žulou a s jejich pomocí buduji různé geometrické útvary a prostory s iluzivní optikou.“

Markéta Šílená (*1957), další absolventka ateliéru profesora S. Libenského přiznává, že ji k tvorbě šperků ze skla a kovu, přivedla nejen potřeba „přizdobit se“ podle vlastních představ, ale také „zájem o šperk jako malý, efektní předmět. Trochu je to design, protože musí být funkční, technické detaily mě vždycky příjemně provokovaly; sochařsky řeším prostorové a proporční vztahy. Dva erbovní materiály - sklo+kov - se podporují i soupeří.“ Zdůrazňuje, že „nejpodstatnější je vzácná shoda názoru autora s uživatelem,“ a je si vědoma, že „to, co dělá, se stane osobní věcí, vizitkou někoho jiného.“

Zdeňka Laštovičková (*1955) studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ve šperkařském a glyptickém ateliéru prof. J. Soukupa. Původně pracovala se stříbrem a drahými kameny. O skleněný šperk se začala zajímat až když se roku 1986 stala výtvarnicí bižuterního oddělení železnobrodské sklářské školy. Brožemi z taveného a dodatečně povrchově zušlechtěného skla a náhrdelníky se zavěšenými skleněnými flakonky dospěla k výtvarně i funkčně zajímavým výsledkům. Skleněnou bižuterii i šperky pod jejím vedením vytvářejí i žáci bižuterního oddělení.

Grebeníčková, Šílená a Laštovičková využívají ve šperkařské tvorbě přednostně tavené skleněné plastiky, ale v elektrické peci zhotovené polotovary ještě brousí, leští i jinak povrchově upravují a potom kombinují se stříbrem nebo tzv. novým stříbrem (pakfongem).

Tvůrce skleněných šperků těší četné zastoupení v domácích i zahraničních sbírkách skla a šperků, ale více si cení možnosti vytvářet netradiční šperky pro ženy s vytříbeným vkusem a vyhraněným životním stylem.

Václav Cigler (*1929) studoval na Odborné škole sklářské v Novém Boru (1948-1951) a na VŠUP v Praze u prof. J. Kaplického (1951-1957). V letech 1965-1979 vedl ateliér „Sklo v architektuře“ na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Žije v Praze.

Jan Černý (1907-1978) studoval na Odborné škole pro zpracování dřeva v Chrudimi (1924-27) a UMPRUM v Praze (1927-1934, J. Mařatka a K. Štipl), učil na školách v Litomyšli, Vysokém Mýtě, Chrudimi, Jablonci n. N. a SUPŠS v Železném Brodě (1947-1968), byl výtvarníkem VD Maják v Jablonci n. N.

Stanislava Grebeníčková (*1954) studovala na SUPŠS v Železném Brodě (1970-1974), na VŠUP v Praze, sklářský ateliér prof. S. Libenského (1974-1980) a na Gerrit Rietveld Academy v Amsterodamu u prof. S. Valkemy (1978). Žije v Polevsku u Nového Boru. 

Jarmila Hlavová (*1924) studovala na gymnáziu a obchodní akademii v Praze a soukromě malbu u akad. malíře J. Otčenáška. Roku 1948 v Praze založila a deset let vedla ateliér ÚLUV pro malosériovou výrobu módních doplňků, kabelek a prýmků z rokajlu. Když se stal roku 1959 výrobním střediskem n. p. ŽBS, závod Zásada, zůstala jeho vedoucí až do zrušení v roce 1990. Žije v Praze.

Libuše Hlubučková (*1936) studovala na SUPŠS v Železném Brodě (1952-1956) a na VŠUP v Praze u prof. S. Libenského a J. Nušla (1961-1967). Byla návrhářkou a později výtvarnicí ŽBS a Skleněné bižuterie, učila na LŠU a SPŠ v Jablonci n. N., od r. 1986 učí na SUPŠS v Železném Brodě, kde také žije. 

Svatopluk Kasalý (*1944) studoval na SUPŠS v Železném Brodě (1961-1965). Současně se skleněným šperkem se zabývá tvorbou vitrají a objektů pro architekturu. Žije v Třešti.

Jaroslav Kodejš (*1938) byl návrhářem bižuterie v jabloneckém průmyslu a ateliéru Muzea skla a bižuterie v Jablonci n. N. Od poloviny 60. let sestavoval náhrdelníky a brože ze skleněných prvků a obecných kovů, později ze stříbra. Žije v Radčicích u Železného Brodu.

Zdeňka Laštovičková (*1955) studovala na SUPŠS v Železném Brodě (1970-1974) a na VŠUP v Praze v ateliéru šperku a glyptiky prof. J. Soukupa (1975-1982). Byla výtvarnicí oddělení rytého skla (1985-1986) a oddělení skleněné bižuterie (1986-1999). Od ledna 2000 je ředitelkou SUPŠS v Železném Brodě. 

Zdena Mašatová (*1938) studovala na SUPŠS v Železném Brodě (1952-1956) a na VŠUP v Praze, sklářský ateliér prof. S. Libenského (1962-1968). Žije v Praze.

Helena Schmausová (*1938) je vnučka vynálezce Františka Křižíka. Studovala na keramické škole v Bechyni a průmyslové škole keramické v Karlových Varech a na VŠUP v Praze u prof. Otto Eckerta a doc. Jana Nušla (1957-1963). Věnovala se tvorbě keramiky a autorské skleněné bižuterie z vinutých perlí.

Markéta Šílená (*1957) studovala na SUPŠS v Železném Brodě (1972-1976) a na VŠUP v Praze, sklářský ateliér prof. S. Libenského (1976-1982). Žije v Turnově.

Laděna Víznerová (*1943) studovala na SPŠS v Kamenickém Šenově (1958-1961). Do roku 1967 byla návrhářkou výtvarného střediska lisovaného skla v Dubí u Teplic, Tam se začala zajímat o ateliérový skleněný šperk, jemuž se později věnovala soustavně.
Žije v Praze.


Popisky:

 1. Jaroslav Kodejš, náhrdelník, sklo tvarované u kahanu a stříbro, 1985
 2. Svatopluk Kasalý, náhrdelník, broušené rubínové sklo a kov, 1982-1991
 3. Zdenka Laštovičková, brož, tavené a na povrchu matované sklo a stříbro, 1993
 4. Jarmila Hlavová, Límec z čípků pro slavnostní příležitosti, 1995


1.


3.


2.


4.

 

Dvě kapitoly z historie jabloneckého podnikání

1. Počátky výroby a exportu jablonecké bižuterie

Antonín Langhamer

Historické prvenství ve výrobě skleněných perlí a perliček v našich zemích nepatří Jablonci nad Nisou. První korálky, kroužky a knoflíky pravděpodobně vyráběli již Keltové ve 3. století př. Kr. Byli znamenitými řemeslníky a proto předpokládáme, že alespoň některé archeology nalezené skleněné předměty (perličky a kroužky) pocházejí z jejich vlastních dílen.

Sklovinu tavili, barevné perličky a kroužky z nich v 9. století zhotovovali i řemeslníci ve specializovaných dílnách na Velké Moravě. Od 14. až do 17. století na Šumavě pracovaly tzv. pateříkové hutě. Vyráběly skleněné perle a perličky v několika velikostech a barevných odstínech, navíc v tak velkém množství, že tyto výrobky již začátkem 15. století byly předmětem čilého zahraničního obchodu a prostřednictvím norimberských obchodníků se vyvážely až do Španělska. Navlékaly se z nich nejdříve růžence, potom i náhrdelníky, později byly platidlem při obchodu s otroky v Africe. Na české straně Šumavy se centrem obchodu s nimi staly Kašperské Hory, kde se v 17. století jejich prodejem zabýval například Georg Rauscher, ale se zákazníky přímo jednali i sklářští mistři, z nichž někteří za tím účelem často navštěvovali Norimberk. Pateříky měly nejčastěji bílou, černou, modrou, zelenou a žlutou barvu, ale známé jsou i perličky červené a barevně kombinované. Zručný sklář za den vyrobil jeden až tři tisíce pateříků podle velikosti a náročnosti. Z hutí se odvážely v sudech nebo v sáčcích. V jednom sudu mohlo být až dvě stě tisíc pateříků a na jeden formanský vůz se vešlo 4 až 5 sudů. Zdá se proto, že již tenkrát šla jejich výroba a obchod do stamilionů kusů.

V polovině 18. století se pokusil hrabě Josef Kinský vybudovat po vzoru Benátek manufakturu na pálení skelné kompozice a na výrobu skleněných perlí na sloupském panství ve Svojkově. V žádosti, adresované 1. února 1756 císařovně Marii Terezii, uváděl, že z nové výroby vzejde zemi velký užitek. Ve svojkovské manufaktuře chtěl zaměstnat na 120 lidí a dalších třicet pro něj mělo pracovat doma. Z Itálie povolal dva skláře, kteří je měli nové výrobě naučit. Časem se ukázalo, že to nejsou odborníci, ale podvodníci. Dělali všelijaké zkoušky, ale krásy, ani lesku pravých benátských perlí nedosáhli. Po dvou letech marných pokusů hrabě Kinský jejich výrobu zastavil. Se „sloupskými“ zrcadly měl více štěstí.

Počátky jablonecké bižuterní výroby nehledejme na Šumavě, ani na sloupském panství hraběte Kinského. Rozhodující podnět přišel z Turnova, který žil již v 17. století broušením drahokamů. Tam se po vzoru italských Benátek začala počátkem 18. století tavit a brousit drahé kameny věrně imitující skelná kompozice. Přestože i potom dávali Turnovští přednost práci s přírodními kameny, všemi jim dostupnými prostředky bránili její výrobě a zpracování za hranicemi města. Docházelo k ostrým sociálně motivovaným konfliktům mezi řezáči drahokamů a skla na panství rohozeckém a maloskalském, přičemž turnovští štajnšnajdři nazývali své konkurenty „fušery a zhoubci“. Až přátelské narovnání z roku 1764 přineslo tolik potřebné usmíření a navíc - poprvé v historii jabloneckého podnikání, pojmenování nového výrobku - kamenový šperk (Stein-Juwelen). Pětasedmdesát mistrů kamenářského řemesla a blíže nezjištěný počet těch, kteří se kamenářstvím živili jen příležitostně, se nové výrobě věnovalo na maloskalském panství.
Podle ne zcela spolehlivého svědectví postavil první tavírnu kompozičního skla v Jablonci již roku 1750 Antonín Unger, s největší pravděpodobností strýc Bernarda Ungra, v jehož rozhodnutí z roku 1785 postavit kompoziční huť v Jablonci vidíme mimořádně významný krok na cestě k nové orientaci zdejší sklářské výroby. Potom již ani pro Riedly nebyl problém utavit k bižuterní výrobě potřebnou sklovinu a jejím zpracovatelům nabídnout i další nezbytné polotovary.

Podle svědectví maloskalské vrchnostenské kanceláře postavil BERNARD UNGER (1749-1817) první kompoziční huť v Jablonci roku 1785 a v ní „s největším úspěchem s osmi skláři a deseti přidavači bez přerušení pracoval, a to nejen aby zaopatřil zbožím své dělníky, ale zhotovoval i rozmanité druhy barevných skleněných kamenů, které vyvážel do Vídně a do jiných zemí.“ Zaměstnával bezmála dvakrát tolik dělníků jako Anton Riedel na Nové louce, což samo o sobě prokazuje velký zájem o bižuterní surovinu již v závěru 18. století. V září 1785 jako „obchodník vyrábějící sklo a skleněné kameny v Jablonci“, zažádal Unger o povolení zřídit další „sklářskou huť, ve které by zhotovoval sklo pro knoflíky a jiné norimberské zboží“ a ujišťoval, že „podobnou kompozici je schopen dodat v mnohem lepší kvalitě, než jaká se dosud v této zemi vyrábí.“ Nežádal o povolení na stavbu hutě pro výrobu dutého skla, ale sklárny zaměřené výhradně na surovinu pro nové jablonecké odvětví. Krajský kancelista Josef Wander z Grünwaldu ale k žádosti poznamenal, že „podobné pálené a mačkané kompoziční kameny všech druhů a barev jsou vyráběny ve velmi vysoké kvalitě a v dobré ceně turnovskými továrníky.“ Krajský úřad žádost nedoporučil, ale Unger se nevzdal. Našel zastání u maloskalské vrchnosti, která o dva roky později poukazem na výborně prosperující kompoziční tavírnu v Jablonci Ungrovu novou žádost podpořila. Své původní odmítavé stanovisko změnil i krajský úřad, když přiznal, že „tento Unger není řádně vyučeným sklářem, ale od mládí se sklářství věnuje, získal mnoho znalostí v cizích zemích, především v Benátkách.“ Zemské gubernium a po něm i vídeňská dvorská kancelář 2. dubna 1787 povolily provoz hutě s podmínkou, že v ní bude pracovat vyučený a zkoušený sklářský tovaryš. Nedostatek a drahota dřeva na Jablonecku ale vedla vrchnost k rozhodnutí z poddanského svazku Ungra uvolnit a postoupit sousednímu panství semilskému. Pro stavbu hutě si vybral Potočnou. Nákladná stavba jej natolik vyčerpala, že se dostal do těžko řešitelné finanční situace. Navíc mu v roce 1789 požár zničil majetek v Jablonci. Propustil všechny zaměstnance kromě bratra a spolumajitele a spoléhal se jen na sebe. V následujím roce se vzpamatoval a v plném provozu udržel huť až do roku 1805. Nedostižná barevnice mu zajišťovala výbornou pověst. Vyráběl tyčové sklo všech barev pro práci u lampy a pro brusírny skla.

V kompozičních kamenech ročně produkoval 280 hutních stovek a v lustrových ověscích 200 stovek. Patřily mu i tři brusírny. V roce 1806 znova propustil všechny zaměstnance a pracoval jen se synovcem a sklářem Blaschkem. Živořil. V roce 1810 semilská vrchnost převzala huť do vlastní režie a roku 1814 ji prodala bratrům Františku Antonínovi a Josefu Brücknerovým, brusičům a obchodníkům sklem z Antonínova. Ve dvacátých letech 19. století ji zrušila.

Pro české skláře byl zahraniční obchod životně důležitý od 15. století. Již ve druhé polovině 16. století se v sousedních zemích množily protesty sklářů proti volnému dovozu a prodeji českého skla a našim sklářům, pokud chtěli i za ztížených podmínek obstát, nezbývalo nic jiného, než své postavení hájit kvalitou a přijatelnou cenou výrobků.

V 18. století byl zahraniční obchod významný jak pro tradiční, tak nové výrobce skla i na Jablonecku. Prvními prostředníky mezi nimi a světem byly borské a hodkovické obchodní kompanie se stálým zastoupením ve významných evropských vnitrozemských a přímořských městech. Postupně se k nim přidávali i obchodníci z Jablonecka. Z nich k nejúspěšnějším patřili zásadští Vedralové, Markové, Loumové a rychtář Jan Šourek. Z jedné cesty přivezl i rukopis bavorských pašijových her, které se potom v Zásadě před kaplí, kterou dal postavit, provozovaly dobrých sto let.

S výrobky turnovských kamenářů a jabloneckých sklářů obchodoval ANDREAS KUNZE-BRECHSCHMIED (1700-1766) z Maxova. Pocházel z rejdické sklářské rodiny, ale již jeho otec Hans Kunze byl maxovským kovářem. Řemeslu vyučil i svého syna. Ten ale dal přednost obchodu s přízí a plátnem, které nechával bělit na vlastním velkém bělidle v sousedství staré kovárny ve středním Maxově. Rodinné a osobní kontakty se sklářským prostředím Smržovky, s brusiči z okruhu antonínovské hutě a pravděpodobně i se řezáči kamenů z Kokonína a Vrkoslavic, přivedly bystrého obchodníka na myšlenku spojit vývoz plátna s exportem skla, „norimberského zboží“ a broušených kamenů. Stal se jedním z prvních obchodníků s jabloneckým zbožím. Roku 1738 koupil od hraběte Karla Desfourse zájezdní hostinec „U Zlaté hvězdy“ při frekventované cestě z Prahy do Jizerských hor, který byl dostaveníčkem formanů a výnosným obchodním střediskem. Kunze dovážel pro celé panství víno a míval na skladě i jiné cizokrajné zboží. Byl bohatý a o původu jeho peněz si lidé ledacos vyprávěli. Dlouhému černému plášti, který nosil, fantazie připsala kouzelnou moc. Prý na něm létal do Maxova i do Prahy. A svou duši upsal čertu. Pochován byl na jenišovickém hřbitově u kostela, který před smrtí finančně zajistil.

Ve druhé polovině 18. století všechny obchodníky zastínil jablonecký JOHANN FRANZ SCHWAN (1740-1812). Vyučil se brusičem skla a později se od svého příbuzného naučil sklo i zlatit. Na dochovaném konceptu žádosti o zřízení brusírny se podepsal „z jedné třetiny sedlák a brusič skla.“ Se sklem začal obchodovat kolem roku 1761. S koleskou jezdil na trhy do Prahy, Norimberka, Augsburku, Lipska, Frankfurtu nad Mohanem. V dobře uzavřené bedně, která mu sloužila i jako sedadlo, uchovával cennosti. V zadní části vozu měl místo pro malé zavazadlo. Bedny se zbožím dopravovali povozníci. Od šedesátých let obchodoval s hladkým i povrchově zušlechtěným hutním sklem, flakóny a lahvičkami, lustrovými ověsky a lustry, nástěnnými svícny, hutně tvarovanými a zdobenými kropenkami, zrcadly a od konce sedmdesátých let i s broušenými granáty, šmelcem, skleněnými knoflíky a tzv. vlčími zuby. Zboží balil po tuctech do barevného papíru a po tuctech je účtoval. Od roku 1769 dodával flakony v pouzdrech ze safiánu a papíru, které zhotovoval se svou rodinou. V Hanau nechal jejich výrobě naučit svého syna a tak se stal zakladatelem kartonážní výroby v Jablonci. Vyvážel i sklenice - pivní, vinné, žejdlíky, pohárky, lahve, džbánky, slánky, malované soudky z mléčného skla s pozlacenými okraji, sklenice pro čokoládu a bylinné likéry, skleněné talíře, umyvadla se džbány, tabáková pouzdra a další. Sklo odebíral z Nového Světa, ze skláren na Nové louce, v Antonínově a Kristánově, od Františka Feixe z Lučan, Antonína Jana Krause z Bedřichova a dalších. Do roku 1782 nedodával celé skleněné lustry, ale jen jejich součástky, protože neměl lidi na montáž. Ještě v roce 1773 odpovídal augšpurskému komisionáři na otázku, kde leží a jak daleko od Prahy je Jablonec. Obchodní spojení měl s komisionáři v Praze, Anconě, Řezně, Bamberku, Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Frankfurtu nad Mohanem, Mohuči, Lipsku, Norimberku, Terstu a Vídni, s firmami v Palermu, Piacenze, Miláně, Paříži a Štrasburku. Roku 1774 dodal augšpurskému obchodnímu domu vzorkovnici broušených skleněných kaménků všech velikostí a jinému zákazníkovi „krásné broušené granáty“, roku 1782 jednomu norimberskému obchodníkovi dvanáct tuctů červených náušnic hruškovitého tvaru, 25 tuctů červených náušnic. Úspěch měl se skleněnými knoflíky, které se ve sklárnách mačkaly do jeho forem.

Do podnikání zapojil celou rodinu. Největší naděje vkládal do syna Jana Františka. Ten roku 1782 cestoval přes Augsburk do Tridentu a vystavoval v Bolzanu. Znova putoval do Itálie roku 1788, aby nastoupil u milánského obchodního přítele Bernardina Minettiho, vlastníka sklárny a brusírny v Porto Valtravaglii. Pan Minetti projevil přání, aby se tam mladý Schwan oženil. Přesto se koncem roku 1790 z Itálie vrátil. V následujícím roce se vypravil do Maďarska a odtud k tureckým hranicím, kde zahynul...

V roce 1788 Schwanovi zemřela první manželka. Za rok se oženil podruhé. O vánocích roku 1793 mu vyhořel dům se všemi zásobami. Zachránil jen obchodní korespondenci. Aby uspořádal majetkové poměry, prodal roku 1809 dvě třetiny své nemovitosti. O tři roky později zemřel sešlostí věkem.

V roce 1790 byl Johann F. Schwan jediným jabloneckým obchodníkem sklem a tzv. „norimberským“ zbožím. Za deset let již bylo obchodníků s tzv. „norimberským“ zbožím v Jablonci pět. Byli mezi nimi také bratři Dresslerové.

Již v osmdesátých letech 18. století patřili FRANZ A JOSEF DRESSLEROVÉ vedle Hübnerů k nejzaměstnanějším řezáčům a obchodníkům s kompozičními kameny ve Vrkoslavicích. Když se začal zahraniční obchod koncentrovat v Jablonci, přenesli tam své podnikání a Josef Dressler se stal nejúspěšnějším podnikatelem.

V roce 1804 si pronajal Zenknerovu huť v Antonínově a Františkovu huť v Jiřetíně. Získal titul c.k. privilegovaný sklářský továrník a zemské privilegium na provoz rafinérie, poctu, o které marně usiloval Riedel z Nové louky. Zaměstnával přes pět set sklářů v různých profesích. Vyvážel nápojové soupravy, vázy, stolní sklo, lustry, optické sklo a hlavně jablonecké zboží: broušené kameny, přívěsky k hodinkám, prsteny, pečetidla a broušené perle všech velikostí. Uprostřed napoleonských válek směřoval jeho vývoz přes Štětín do Dánska, přes Terst na Palermo, přes Lodž do Ruska, přes Lipsko do Holandska, prostřednictvím Norimberka do Francie a přes Hamburk až do Filadelfie.
   

2. Jablonecká bižuterie na cestě ke světovosti

Antonín Langhamer

V říjnu 1866 byl v Jablonci ustaven Průmyslový vzdělávací a podpůrný spolek (Industrielle Bildungs- und Unterstützungsverien), později přejmenovaný na Německý řemeslnický a muzejní spolek (Deutsche Gewerbe- und Museumsverein). Jeho představitelé v čele s kovářem Heinrichem Sachersem chtěli vyjít vstříc potřebám rychle se rozvíjejícího bižuterního podnikání a iniciovali založení muzea a odborné školy. Roku 1868 pověřili učitele Oskara Böhma vypracováním organizačního návrhu, který zaslali na c.k. ministerstvo obchodu do Vídně se žádostí o kladné vyřízení. O dva roky později se na dvouleté kreslířské a modelářské škole v Jablonci začalo vyučovat. Po čtyřech letech byla škola pro nezájem zrušena, ale v Rychnově vznikla odborná škola pro kreslení a malování.

V letech 1867-1869 se Jablonecko dočkalo prvního velkého rozkvětu bižuterního podnikání. Jablonecký historik Adolf Benda v Dějinách města Jablonce (1877) zaznamenal, že se „jablonecký okres stal rakouskou Kalifornií. Ze všech stran proudili do města cizinci, aby tu udělali štěstí.“ Jan Hrdý, farář v Josefově Dole a historik horního Pojizeří napsal, že „přišla perioda sklářům tak skvělá, že lid sedlákům z práce utíkal, vždyť i děvče vydělalo si sklem až 10 zl. týdně a brusič skla Janoušek v Železném Brodě se vsadil, že týž obnos za den vydělá a sázku vyhrál; jakýsi sekáč perel kopal sedlákovi v Zásadě brambory, v poledne přišel domů a práci opustil řka: „Stojí mi to za námahu? Brambory ať si sedlák vykope sám, bez toho mají strupy, při sekání perel vydělám více.“ Ale i sedlák tehdy raději faktořil, než by na poli pracoval a faktorova dcera hrála slečnu; šla-li v neděli do kostela, měla na krku dukáty, v uších zlaté náušnice a jak kdosi posměšně poznamenal, na svém bramborovém tílku zlaté hodinky připjaté. Zvlášť korále a perly dobře šly a „vergleři“ až do Nové Paky dávali sekati, ježto lid ve zdejším okolí objednávkám nestačil; školáci, děti, báby, ale i dámy z lepších domů, perle na šňůrky navlékaly a zručná navlékačka až 12-18 drátů v ruce držela. Mlýny narychlo přestavovány na brusírny a vždy ještě nové zřizovány; brusiči „fabrikanti“ zvaní černým chlebem pohrdli, jej prasatům házeli a nejraději „sardinky“ jedli; mnoho se vydělalo a lehce; velký blahobyt panovat po celém Pojizeří... Bohužel, že lid nešetřil, stal se vybíravým, jak u kupců, tak i u řezníků a jedna zábava stíhala druhou, zástěrková, veteránská, mládenecká a jiná, všelijak dosud nezvykle zvaná, až se starším lidem nad těmi jmény a stálým tancem hlava točila... Brusiči nad jiné žili rozmařile a výstředně; s oblibou chodili v kulatých širácích, zdobených červenými pásky, anebo pletenými krvavými střapci, nikoho v pokoji nenechali a každý se jim rád z daleka na cestě vyhýbal.“

Roku 1869 bylo mezi 6752 obyvateli Jablonce 2878 cizinců. Jablonecko stálo na prahu nebývalého hospodářského rozkvětu. Netrpělivě čekalo na velkou a neopakovatelnou příležitost. Bylo připraveno chopit se jí a využít ve svůj prospěch. Místní lidé uměli všechno, co žádal světový obchod s bižuterií. Spoléhali na vlastní surovinovou základnu, na tyčové sklo v desítkách barevných odstínů, ovládali všechny technologie potřebné ke zpracování skla i kovu. Měli obchodní spojení téměř s celým civilizovaným světem.

Historický okamžik, který přeje připraveným, přišel po vyhlášení prusko-francouzské války v roce 1870. Telegram jabloneckého obchodního zástupce v Paříži s lapidárním textem „Napoleon poražen v bitvě u Sedanu“ byl dlouho očekávaným signálem k dobytí světových trhů. Francouzská bižuterní centra zastavila práci a pforzheimští zlatníci okupovali poraženou Francii. Obchodníci s bižuterií hledali nové dodavatele. Našli je v Jablonci nad Nisou, který byl v roce 1866 povýšen na město...

... Závěr 19. a začátek 20. století byl obdobím nebývalého rozkvětu sklářské a zejména bižuterní výroby na Jablonecku. S rostoucí zahraniční poptávkou přibývalo zájemců o kvalifikovanou ruční práci. Roku 1871 zde bylo jen 160 pasířů, o třicet let později (1900) zaznamenala statistika 560 pasířských mistrů se 480 tovaryši a 220 učedníky v dílnách a 100 mistrů, 250 tovaryšů a 90 učedníků v domácí výrobě. S postupující specializací jednotlivých oborů se osamostatnili galvanizéři (1874), similizéři a další obory. Do té doby převážně ruční práce se alespoň v některých profesích mechanizovala. Výkonné sekací stroje „vzaly“ práci domácím dělníkům a postaraly se o sociální nepokoje, které v březnu 1890 vyvrcholily krvavě potlačenou Lučanskou pozdvižkou. Strojně se začala brousit tzv. malá a střední čísla skleněných kamenů. První patentovou přihlášku na novou výrobní technologii si podal v roce 1891 Daniel Swarovski z Albrechtic a s finanční podporou pařížského obchodníka Kosmase vybudoval mechanizovanou brusírnu v Janově Dole u Liberce. V roce 1895 přesídlil do Tyrol, kde ve Wattens vybudoval moderní brusírnu. Roku 1905 zavedl strojní broušení skleněných kamenů Robert Richter v Liberci a roku 1908 bratři Jägrové v Jablonci. Mimořádně závažnou změnu v technologii výroby skleněné bižuterie a nabídce perlí a knoflíků již v osmdesátých letech přinesla technologie sintrování (slinování) u jablonecké firmy bratří Redlhammerů.

Vznikaly technicky dobře vybavené lisovny, válcovny a tažírny drátů a galerií, galvanizovny a výrobny pájek. Polotovary se dodávaly většinou ze skladů a ve velmi krátkých lhůtách. Nebyl problém získat i nejsložitější nástroj za několik dnů. Nehledělo se na pracovní dobu. Přes nesporné úspěchy nových technologií zůstala bižuterní výroba až do padesátých let našeho věku rozptýlenou manufakturou se stovkami drobných provozoven a desetitisíci jen na několik pracovních úkonů zaškolených domácích dělníků na Jablonecku, Tanvaldsku a Železnobrodsku i vzdálenějším Liberecku, Turnovsku, Semilsku, Vysocku a Jilemnicku. Skutečný počet domácích dělníků neznáme, protože se měnil v přímé závislosti na poptávce. Němečtí ekonomové hovořili až o 140 tisících. Jisté je, že když byla konjunktura, pomáhaly při práci i děti. 
V zájmu snížení negativních dopadů na přespříliš roztříštěnou výrobu a prosazování společných postupů alespoň při stanovení minimálních mezd na jedné a prodejních cen na druhé straně, vznikaly již v osmdesátých a devadesátých letech první dělnické odborové organizace a společenstva sklářských výrobců. Třiatřicet jich bylo roku 1898 jen v Jablonci. Exportéři se sdružili v Gremiu vývozců jabloneckého zboží.
Pro Jablonecko bylo životně důležité spojení se světem. V roce 1847 byla zahájena výstavba Krkonošská silnice, ale rostoucí potřeby průmyslového regionu neuspokojila. Jablonci nejbližší železniční stanice na trati Liberec-Pardubice byla až v Rychnově. V roce 1886 byl zahájen provoz na trati z Liberce do Jablonce, ale smysl dostal až po prodloužení do Tanvaldu, kde navázal na trať ze Železného Brodu. Velmi důležitá byla osobní a nákladní tramvajová doprava z Rychnova do Jablonce a Janova. Od roku 1872 měl Jablonec plynárnu s výrobní kapacitou narůstající v souladu s poptávkou, od roku 1891 elektrárnu na stejnosměrný, od roku 1903 na střídavý proud.

Roku 1869 měl Jablonec 6752 obyvatel a 651 domů, roku 1880 9030 obyvatel a 770 domů, na přelomu 19. a 20. století 21 091 obyvatel a 1544 domů a před vypuknutím první světové války rekordních 32 894 obyvatel a 2263 domů.

V roce 1870 s bižuterií exportovalo z Jablonce 59 a roku 1898 136 firem. Roční objem vývozu činil kolem 25 milionů rakouských korun. Přestože exportérů přibývalo, rozhodující postavení obhájily exportní domy W. Klaar (skleněná bižuterie), H. Jeiteles a syn (skleněné perličky), A. Mahla (knoflíky) a E. Dressler (krystalerie). Měly vlastní moderní expediční sklady, balírny, vzorkovny a účtárny s neobyčejně účelnou a hospodárnou dělbou práce. S rostoucím vývozem narůstal vliv především německého a židovského kapitálu a závislost místních výrobců na zahraničních prostřednících. Jablonecká firma Redlhammer, největší výrobce sintrovaných perlí a knoflíků, byla od roku 1910 členem německo-rakouského syndikátu se sídlem v Ženevě a své výrobky mohla exportovat výhradně prostřednictvím jedné italské firmy.
Důležitým předpokladem rozvoje bižuterní výroby a exportu bylo vytvoření vlastního odborného školství. První pokus o založení školy nevyšel. Nesrovnatelně úspěšnější byl až druhý pokus v roce 1880. Odborná škola pro kreslení, modelování a cizelování záhy svým významem přerostla hranice města a okolí. Vyučování začalo v budově chlapecké měšťanské školy, ale již za dva roky se přestěhovalo do vlastní budovy. Při škole vznikly mistrovské kurzy, jejichž absolvování umožňovalo získání řádného členství ve společenstvech, a v roce 1881 i pokračovací škola. Na ní se učilo ve večerních hodinách, v sobotu odpoledne nebo v neděli dopoledne jak v Jablonci, tak v Kokoníně, Lučanech, Smržovce, Horním Tanvaldě, Josefově Dole, Maxově a Antonínově, v místech s největším počtem zájemců. Mezi absolventy jablonecké školy byli jak úspěšní podnikatelé a nejkvalifikovanější řemeslníci, tak malíři, grafici, šperkaři a zejména sochaři-medailéři. Z nich Ludwig Hujer (1872-1968), Arnold Hartig (1878-1972), Richard Placht (1880-1962) a Otakar Španiel (1881-1955) dosáhli mezinárodního významu. Jak napsal jablonecký starosta a historik Karl R. Fischer, „odborná škola sama nevyvolala obrovský rozvoj našeho sklářského a bižuterního průmyslu, ale působila na tento jedinečný projev síly povzbuzujícím a usměrňujícím způsobem, byla zářící silou ve velkém živoucím organizmu průmyslu, ateliérem mistra v obrovské dílně.“

Výroba a export měly světlé i stinné stránky. Jablonci přinesly bohatství a zasloužily se o jeho do té doby nebývalý stavební rozvoj. Během několika let se stal městem s honosnými veřejnými budovami, výstavnými činžovními domy a přepychově zařízenými vilami exportérů. Živelně probíhající výstavba si v roce 1880 vynutila zpracování prvního zástavbového plánu alespoň pro střed města. Zachoval mu přirozená obchodní centra a novou výstavbu usměrnil na sever a na jih. V té době byl vybudován městský park.

V závěru minulého století se nejčastěji stavělo ve stylu novogotiky a novorenesance. K typickým stavbám z té doby patří Střelnice (1870), tělocvična (Turnhalle), několik původně měšťanských škol, budova okresního soudu, synagoga (1892), pošta postavená podle plánů vídeňského architekta Friedricha Setze (1892-1894) a po přestavbě architektem Arwedem Thamerusem v roce 1892 i evangelický kostel. Hodně se stavělo i v okolí.

Konjuktura na začátku 20. století způsobila další stavební horečku a s ní nové pokusy o její usměrnění. Tentokrát se stavělo ve stylu módní secese a především německého Jugendstilu se zdůrazňováním dekorativních prvků, okázalosti a monumentality. Tyto tendence pokračovaly i ve dvacátých letech, tentokrát již s využitím novobarokních forem. Nové budovy projektovali a stavěli místní i cizí architekti Arwed Tamerus, Josef Zasche, Robert Hemmrich, Emilian Herbig, Max Daut, Ferdinand Feller, Edmund Helmer a další. Prozíravý zákaz výstavby průmyslových objektů v centru města dodnes zachoval Jablonci ráz zahradního města. Vyrostly smělé výškové stavby v Podhorské ulici (Gebirgsstrasse), starokatolický kostel (1902) - jedna z nejkrásnějších secesních sakrálních staveb v Čechách, rodinné vily exportérů (například tzv. Scheiblerovy vily), vyhlídková restaurace na Petříně (1906), městské divadlo (1907), městské lázně (1910), mohutná přehradní hráz (1909), reprezentativní budova dříve Rakousko-uherské banky, nyní pobočky Komerční banky (1913), měšťanská škola na Šumavě (1914), secesní rozhledny na Černé studnici (1905), Královce (1907), Špičáku u Tanvaldu (1909) a Bramberku (1912).

V období největšího rozkvětu města Jablonce byl třicet sedm let jeho starostou ADOLF HEINRICH POSSELT (1844-1926), poprvé do této funkce zvolený v roce 1881. Starostenský úřad opustil až v červnu 1918.

Na přelomu 19. a 20. století nerostl jen hospodářský a společenský význam Jablonce jako hlavního města bižuterie světa, ale celého politického okresu. Dokazuje to i počet obcí povýšených na městys a město. Roku 1868 byla na městys povýšena Smržovka, 1892 Lučany, 1895 Tanvald a Rychnov, 1897 Příchovice, 1899 Polubný, 1906 Šumburk nad Desnou, 1909 Janov a Josefův Důl, 1912 Mšeno, 1913 Desná a Lučany, 1918 Kokonín. Smržovka a Tanvald byly povýšeny z městysů na města roku 1905, Rychnov 1911, Janov 1920 a Šumburk nad Desnou 1925.

V roce 1910 měl Jablonec 29 521, Mšeno 3181 a Kokonín 2965, Smržovka s Jiřetínem 8142, Dolní Polubný 5655, Příchovice 5336, Desná 2347, Tanvald se Žďárem 4510, Šumburk nad Desnou 3632, Lučany 3579, Rychnov 3169 a Janov 2672 obyvatel.

Ke stinným stránkám podnikatelských úspěchů patřily propastné sociální rozdíly. Z oficiálního hospodářského rozboru víme, že „ještě obdivuhodnější než překvapující proměnlivost a mnohotvárnost výrobků byla jejich mimořádně nízká cena, která často obnášela jen desátý díl toho, co stálo jejich zhotovení v cizině.“ O dělnických mzdách a jejich sociálních dopadech na životní úroveň a zdraví se dokument nezmiňuje. Jen s místními problémy důvěrně obeznámený dr. Weiskopf ze Smržovky podnikatele opakovaně upozorňoval na nepřiměřeně nízké mzdy, na to, že „strava sklářských dělníků je nedostatečná množstvím a téměř bezcenná výživnou hodnotou, že špatné oděvy a nezdravé byty jsou příčinou častných nemocí, chorob z povolání a předčasných úmrtí.“

Před první světovou válkou patřil Jablonec k nejbohatším městům v rakousko-uherském mocnářství a jeho představitelé s neskrývanou pýchou připomínali, že na daních odevzdávají víc, než celá Dalmácie. V roce 1912 zástupci města a podnikatelských kruhů v Terstu pokřtili jménem GABLONZ největší zaoceánský parník rakouského Loydu.

Podoba města se měnila rychleji a snadněji než zvyklosti jeho obyvatel. Levicový intelektuál Karel Kreibich po letech vzpomínal na Jablonec z roku 1902 takto: „Světoznámý jablonecký průmysl byl z větší části rozdroben na stovky malých a menších dílen. Byli tu samí malí mistři a tovaryši, kteří ještě snili o tom, jak se také stanou bohatými mistry a pak masa zaměstnanců velkých i menších exportních firem. Kulturní život byl ubohý; Jablonec tenkrát ještě neměl divadlo. Hospod tam bylo vždycky dost, avšak jenom v jedné slušné kavárně měli noviny. Kavárně říkali „Jeruzalém“, poněvadž tam chodili téměř jenom Židé. Jablonecký měšťák chodil nanejvýš do lepší restaurace, ne-li do obyčejné hospody. V takové restauraci také bylo postaráno o jeho zábavu. I nevěstinců bylo dost. Exportní firmy si dopisovaly se všemi světadíly a ve všech jazycích, jejich agenti byli ve všech hlavních městech a cestovali po celém světě. Jinak však byl duševní obzor těchto lidí velmi úzký. Výjimek bylo málo...“

Prusko-francouzská válka v roce 1870 usnadnila Jablonci dosažení světového prvenství ve výrobě a exportu bižuterie. Po bezmála půl století jej o ně první světová válka připravila...

Výtvarný vývoj českého sklářství ve 20. století, 1. část

Přednáška na výjezdním zasedání Skandinávské sklářské společnosti v Praze 24. května 2004

Antonín Langhamer

Ve 20. století ovlivnilo sklo náš život svými dříve netušenými možnostmi a prosadilo se všude. Před lety se mělo dokonce za to, že toto století bude stoletím skla. Ale přišly další převratné objevy a sklo v obecném povědomí zastínily. Přesto se s ním, jak všichni dobře víme, dnes setkáváme doslova na každém kroku, takže je považujeme za jednu ze samozřejmostí, o níž se snad ani nemusí přemýšlet. Ve sklářství se uplatnila automatizace a zpochybnila mýtus o nezastupitelnosti kvalifikované ruční práce v tomto výrobním odvětví. 
Téměř současně se sklo stalo plnohodnotným materiálem ve výtvarné práci, jako hmota, s nímž lze za předpokladu, že se to s ní umí, dosáhnout výsledků srovnatelných s obrazy a sochami a v řadě případů i lepších. Čeští sklářští výtvarníci se na tomto novém využití skla podílejí od dvacátých let 20. století a od konce padesátých let svým příkladem ovlivňují zájem o sklářskou tvorbu v řadě zemí. 
*
Novodobá historie českého výtvarně orientovaného sklářství začíná vznikem samostatné Československé republiky 28. října 1918. Od začátku byla mnohonárodnostním státem se všemi s tím spojenými problémy. Roku 1921 měla přibližně třináct a půl milionu obyvatel, z toho šest milionů osm set tisíc Čechů, téměž dva miliony Slováků a přes tři miliony Němců. Žili zde také příslušníci dalších národnostních menšin. 
Obyvatelé německé národnosti obývali zejména severočeské pohraničí se sklářským a bižuterním průmyslem. Od konce 19. století tam - v Kamenickém Šenově a Novém Boru - byly jediné odborné sklářské školy a v Jablonci nad Nisou bižuterní škola. 
Ačkoliv prvním ředitelem kamenickošenovské sklářské školy, založené v roce 1856, byl český malíř Jan Dvořáček, až do roku 1945 byla vyučovacím jazykem ve školách němčina. Ale nejen to: českým zájemcům na nich bylo studium pod různými záminkami znemožňováno. Proto ještě na začátku 20. století bylo českých odborníků ve sklářství zaměstnáno málo. 
Výtvarný vývoj odborných škol byl ovlivněn vídeňským kulturním a uměleckým prostředím. Vídeňské Uměleckoprůmyslové muzeum jim zprostředkovávalo spojení se světem, na tamní Uměleckoprůmyslové škole studovali jejich výtvarně nadaní absolventi. Učitelé na těchto školách většinou vystudovali vídeňskou školu.
Po vzniku samostatného Československa bylo spojení škol s Vídní přerušeno. Z počátku se zdráhaly přeorientovat na pražské prostředí a spolupracovat jak s pražským Uměleckoprůmyslovým muzeem, tak s Uměleckoprůmyslovou školou, a na několik let se ocitly v ozolaci. 
Netrvala dlouho. Již v roce 1923 školy obeslaly výstavu malovaného skla v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu a velmi odpovědně se připravily na účast v československém pavilonu na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži roku 1925. 
Roku 1922 projevili první absolventi těchto škol zájem o studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Drahoňovského.
Rozpad Rakousko-Uherska, vznik samostatného Československa a dalších nástupnických států ve střední Evropě ovlivnil a z počátku ohrozil československý sklářský průmysl. Po skončení první světové války zůstalo na československém území 92% výrobních kapacit sklářského průmyslu celého Rakousko-Uherska. Výrobnímu potenciálu neodpovídal zmenšený vnitřní trh a proto bylo třeba přes 60% užitkového a 90% luxusního skla vyvézt. Obchodní kontakty přerušila válka a nástupnické státy, které před tím patřily ke spolehlivým odběratelům českého skla, bránily začínající vlastní výrobu před zahraniční konkurencí vysokými dovozními přirážkami. Přesto se výrobky se značkou „Made in Czechoslovakia“ prosadily a Československo se na světovém sklářském obchodu podílelo asi dvaceti procenty. Patřilo mu druhé místo za Německem.
Tyto a další skutečnosti pomáhají objasnit situaci, v níž ve dvacátých letech 20. století vznikalo nové české umělecké sklo. Jeho tvůrci se přihlásili jak k domácích tradicím, tak k novým výtvarným tendencím v evropském sklářství. Jejich představiteli byli podle názoru českých odborníků v lisovaném skle Francouz Lalique, v rytém a broušeném skle Švédové ze sklárny v Orreforsu Simon Gate a Edvard Hald a profesor uměleckoprůmyslové školy ve Stuttgartu Wilhelm von Eiff. 
Československo mělo značný zájem o sklo. Vidělo v něm jak zdroj příjmů, tak příležitost k zahraniční reprezentaci mladé republiky. Zájem byl o nové, bytostně české sklo. Měli je vytvořit o sklo se zajímající výtvarníci a odborné školy. S výrobou se, alespoň ze začátku, příliš nepočítalo. Nejen že byla v německých rukách, ale po výtvarné stránce až na ojedinělé případy zaostávala za novými evropskými výtvarnými trendy. 
V roce 1920 byla v Železném Brodě založena třetí, ale první česká odborná sklářsko-obchodní škola. Ve stejném roce se začal na Uměleckoprůmyslové škole v Praze sklem zabývat profesor Josef Drahoňovský a sklářství začalo věnovat zvýšenou pozornost také České vysoké učení technické. 
V první polovině dvacátých let se na pražské škole o sklo zajímalo několik profesorů jejich žáků. Z nich měl profesor Drahoňovský jako vyučený rytec drahokamů - absolvent šperkařské školy v Turnově, ze všech na pražské škole působících pedagogů ke sklu nejblíže.
Také jeho podíl na vývoji výtvarně orientovaného českého sklářství byl největší. Byl jak rytcem drahokamů, tak autorem pohárů, váz a plaket s rytými figurálními motivy. Jejich provádění svěřoval žákům a tím jim do doby, než se o sebe sami postarali, zajišťoval existenční minimum. Ještě větší význam měl jako pedagog. Ve dvacátých a třicátých letech u něj studovala většina začínajících sklářských výtvarníků. Ke studiu získával nejen absolventy sklářské školy v Železném Brodě a šperkařské školy v Turnově, ale také ze sklářských škol v Kamenickém Šenově a Novém Boru, kteří by jinak studovali na uměleckých školách v Rakousku nebo v Německu. 
Drahoňovského žáci a pokračovatelé se věnovali jak tvůrčí, tak pedagogické práci. Měli značný vliv na výtvarnou orientaci škol v Novém Boru a Kamenickém Šenově i v Železném Brodě. Někteří se nastálo, nebo alespoň příležitostně, uplatnili také jako výtvarníci ve výrobě.
Počátky sklářské školy v Železném Brodě, založené ve městě bez vlastní sklářské tradice, byly rozpačité, ale již po čtyřech pěti letech se s příchodem ředitele arch. Aloise Meteláka situace změnila. Již na přelomu dvacátých a třicátých let škola prosazovala nové výtvarné tendence v českém sklářství a prostřednictvím absolventů budovala ve městě a jeho okolí další středisko sklářské výroby v Čechách.
Československo věnovalo značnou pozornost zahraniční prezentaci a účastnilo se světových a jim na úroveň postavených výstav. Sklo na nich bylo zastoupeno jak pracemi pedagogů a žáků sklářských škol, tak výrobců. Školy se na výstavy připravovaly, výrobci vycházeli ze svých programů.
Nejvíce a nejčastěji se představitelé českého výtvarně orientovaného sklářství zajímali o švédské sklo a dávali je za příklad domácím výrobcům, i když švédské zkušenosti většinou nebyly v českém prostředí použitelné. Přesto čeští obdivovatelé a propagátoři švédského skla využili každé příležitosti k seznámení s ním na výstavách, a navštěvovali také švédské sklárny. 
Pravděpodobně poprvé se s ním seznámili na mezinárodní výstavě v Göteborgu roku 1923. V následujícím roce se mohli s fotografiemi švédského skla z této výstavy a několika originály seznámit zájemci v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu.
Roku 1925 se v Paříži konala Mezinárodní výstava užitého umění. České sklo tam bylo vícekrát oceněno, ale ve srovnání se švédským neobstálo a v hodnoceních výstavy se na to upozorňovalo. Časopis Výtvarné snahy již v roce 1924 vydal publikaci s textem dr. Josefa Matějky Sklářství a keramika ve Švédsku a Dánsku. Stejný časopis věnoval potom zvláštní číslo pařížské výstavě a v něm pochopitelně s příslušným komentářem reprodukoval deset ukázek skla z Orreforsu, pět ukázek holandského stolního skla z Leerdamu a jednu ukázku dánského skla z Holmegardu.
Příčiny švédských úspěchů se viděly především ve spolupráci skláren s výtvarníky, ale zmiňoval se také nezanedbatelný podíl rytců skla ze severních Čech. První přišli do Švédska před první světovou válkou, další bezprostředně po ní a o své znalosti a zkušenosti se rozdělili s domácími skláři. Ti byli tak dobrými žáky, že se bez svých učitelů záhy obešli.
Švédsko několikrát navštívil kurátor sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Karel Herain, ředitel železnobrodské sklářské školy arch. Alois Metelák i tvůrce železnobrodských figurek profesor Jaroslav Brychta. Brychta připravil pro československou expozici na mezinárodní výstavě uměleckého průmyslu ve Stockholmu roku 1931 scénku se švédskými a československými fotbalisty, která se stala natolik populární, že příslušníci královské rodiny požádali autora o vytvoření několika figurek švédského krále Gustava Adolfa jako tenisty. Švédsko navštívil také ředitel Sklářského ústavu v Hradci Králové ing. Václav Čtyroký a Ludvika Smrčková. O švédské ryté sklo se zajímal a napsal o něm i profesor Drahoňovský a další. Po absolvování pražské uměleckoprůmyslové školy a před nástupem na učitelské místo v novoborské sklářské škole pobýval ve Švédsku několik měsíců také Jaroslav Holeček. Zajímal se jak o organizaci výtvarného vývoje a výroby, tak o působení brusičů a rytců skla ze severních Čech. V polovině třicátých let se zasloužil o otevření českého oddělení na sklářské škole v Novém Boru a v první polovině čtyřicátých let vedl druhý sklářský ateliér na pražské uměleckoprůmyslové škole.
Větší kolekci švédského uměleckého skla pro své sbírky získalo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, velký soubor švédského stolního a nápojového skla byl až do padesátých let k vidění také v železnobrodské sklářské škole.
Sklářské rozhledy, Sklo a bižuterie, Obrana sklářských dělníků a další odborné časopisy téměř pravidelně informovaly o švédském skle od dvacátých let. O norském skle psaly Sklářské rozhledy poprvé v roce 1939. 
Z textů vyplývá, že by jejich autoři rádi zbavili výrobky domácích skláren nadbytečné zdobnosti. Postřehy byly bystré, názory zajímavé, ale rady neproveditelné, protože přehlížely českou sklářskou současnost. V českém sklářství bylo zaměstnáno několik desítek tisíc dělníků a mělo podstatně větší objem výroby. Snížení pracnosti výrobků po odstranění, nebo alespoň zjednodušení dekorů by o jediný zdroj příjmů připravilo mnoho domácích dělníků. Každý zásah do tradičních zvyklostí tak byl víc problémem politickým a sociálním než odborným.
V Čechách bylo mezi dvěma světovými válkami několik velkých výrobců plochého, stavebního a obalového skla, několik středních výrobců užitkového a dekorativního skla a několik tisích drobných výrobců a domácích dílen zaměstnávajících jen rodinné příslušníky, takže výroba užitkového a tzv. uměleckého skla byla rozptýlenou manufakturou. Malovýrobci zpravidla byli absolventy odborných sklářských škol, ale jejich výtvarné znalosti a zejména možnosti jejich využití byly omezené. Zákazníky si nevybírali a raději se jim proto přizpůsobovali.
Výtvarníci na jedné a podnikatelé na druhé straně sice diskutovali o přednostech výtvarného vlivu na výrobu, ale nejednalo se o oboustranně prospěšnou výměnu názorů, protože tento dialog byl monologem vzájemně si nenaslouchajících stran. K dispozici bylo málo ve prospěch těsnější spolupráce výrobců s výtvarníky použitelných argumentů. 
Na přelomu 19. a 20. století dosáhla pozoruhodných výsledků sklárna v Klášterském Mlýně. Spolupracovala s významnými výtvarníky, její produkce byla úspěšná na Světové výstavě v Paříži roku 1900 i na dalších mezinárodních přehlídkách, ale roku 1911 vyhlásila konkurz.
Vynikající výsledky měla vídeňská firma Lobmeyr spolupracující s jihočeskými sklárnami a nejlepšími rytci skla v Kamenickém Šenově, kde roku 1919 otevřela pobočný závod. Návrhy většinou pocházely od předních vídeňských malířů a architektů, ale Stefan Rath přizval ke spolupráci také sochaře a profesora pražské uměleckoprůmyslové školy Jaroslava Horejce. Jejím výsledkem byly čtyři poháry s figurálními rytinami poprvé vystavené roku 1925 v Paříži a oceněné tam Velkou cenou (Grand Prix) v rakouském pavilonu. 
Výtvarně hodnotnou a komerčně úspěšnou produkci měla firma Moser v Karlových Varech. Její výrobní program vycházel jak z vlastních výtvarných aktivit - úspěšným návrhářem byl i syn zakladele firmy Leo Moser, tak ze spolupráce se zahraničními výtvarníky. O některé již před lety vyvzorované soubory je zájem dodnes. Filozofie výroby vídeňské firmy Lobmeyr i sklárny Moser ale nebyla dalšími podnikateli napodobitelná.
S místními výrobci-rafinéry spolupracovaly sklářské školy v Kamenickém Šenově a Novém Boru. Po roce 1910 se o dobré výsledky spolupráce zasloužil ředitel novoborské školy Heinrich Strehblow. Ovlivnil výrobu v několika firmách a zprostředkoval jim spolupráci s Wiener Werkstätte, ale jeho nástupci již na striktním dodržování pravidel spolupráce netrvali a světová hospodářská krize spolupráci ukončila.
Velkým výrobcem lisovaného užitkového skla byla Sklárna Inwald. Ve třicátých letech vyráběla také funkcionalistické soubory svého návrháře Rudolfa Schröttera, ale komerčně úspěšnější bylo lisované sklo se zoomorfními a florálními dekory od téhož návrháře.
Pařížské úspěchy figurálního lisovaného skla Francouze Laliqua ovlivnily výrobu a prodej luxusního lisovaného skla jabloneckého podnikatele Heinricha Hoffmanna a po něm Curta Schlevogta, kteří ke spolupráci zvali výtvarníky z Rakouska, Německa i Čech. 
U Schlevogta se poučili někteří železnobrodští podnikaté a v první polovině čtyřicátých let začali připravovat formy pro poválečnou výrobu figurálního i ornamentálního lisovaného skla.
V Železném Brodě byly předpoklady pro výrobu nového skla, ale tamní sklářští podnikatelé začínali v období pro podnikání kvůli světové hospodářské krizi nevhodném. První výsledky se proto mohly dostavit až koncem třicátých a v první polovině čtyřicátých let. Slibný vývoj byl přerušen komunistickým převratem v únoru 1948 a znárodněním.
Pozoruhodné výsledky v propagací i prodeji hodnotného skla měla Krásná jizba Družstevní práce, organizace propagující i prodávající moderní bytové doplňky včetně předmětů ze skla, nejčastěji podle návrhů Ludviky Smrčkové a Ladislava Sutnara. V Krásné jizbě se prodával i stolní soubor podle návrhu architekta Adolfa Loose z produkce kamenickošenovského závodu firmy Lobmeyr.
Sklo se uplatňovalo také v architektuře. Nabízely se dvě možnosti. Tou první byly do olova zasklívané vitráže. Umělcům bylo svěřeno několik pozoruhodnými úkolů. Prvním byla dostavba katedrály svatého Víta na Pražském hradě a potřeba vyplnit některá okna náročnými figurálními kompozicemi, které vytvořili František Kysela, Max Švabinský, Karel Svolinský, Adolf Mucha a jiní, dalším využití skla v budově Legiobanky (nyní Československé obchodní banky) v Praze. Závažným úkolem byla také výstavba a výzdoba Památníku osvobození v Praze na Vítkově. 
Ve funkcionalistické architektuře se uplatnily jak moderně pojaté vitráže zasklívané do olova, tak i leptané nebo pískované tabule. 
K výzdobě fasád, v několika případech také interiérů budov, bylo využito skleněných mozaik. V Čechách začala jejich renesance na přelomu 19. a 20. století, kdy je podle kartonů českých malířů prováděla mozaikářská dílna z Innsbrucku v Rakousku. Ještě před první světovou válkou založil první českou mozaikářskou dílnu v Praze Viktor Foerster. Innsbrucká i pražská dílna pracovaly s italskou surovinou. Protože se mělo za to, že italské mozaikové sklo není vhodné pro drsné středoevropské klima, Sklářský ústav v Hradci Králové vyvinul nové mozaikové sklo a vytvořil tak předpoklady pro častější využití této techniky v architektuře.
Dvacátá a třicátá léta jsou spojena také s výrobou stavebního skla. pro moderní architekturu. V Praze je několik na svou dobu odvážných příkladů jeho využití, další jsou v Brně, Zlíně a jinde. 
*
Jestliže prvním pro novodobou českou sklářskou historii důležitým mezníkem byl vznik samostatného Československa, založení první české sklářské školy v Železném Brodě a zahájení výuky budoucích sklářských výtvarníků na uměleckoprůmyslové škole a technologů na Českém vysokém učení technickém v Praze, dalším se stal konec třicátých let. V říjnu 1938 byly od Československa odtrženy a k Německu připojeny pohraniční oblasti, v březnu 1939 byly české země obsazeny Německem a vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Mnichovskou dohodou představitelů Německa, Itálie, Velké Británie a Francie přišlo Československo o výrobu tabulového, obalového a optického skla, třicet ze třiatřiceti výrobců osvětlovacího skla, pětatřicet z pětapadesáti velkovýrobců dutého a lisovaného skla, o šedesát skláren a většinu velkých rafinerií.
Přesto dosahovali čeští skláři v Železném Brodě, Poděbradech, Sázavě a moravských střediscích výroby pozornost zasluhujících výsledků. Přispěl k nim také před tím nebývalý zájem některých začínajících výrobců o spolupráci s výtvarníky. 
V listopadu 1939 uzavřeli němečtí okupanti české vysoké školy a na přímý Hitlerův rozkaz popravili studentské funkcionáře. Zákaz se netýkal uměleckoprůmyslové školy. Neměla statut vysoké školy přesto, že o něj usilovala. Proto na ní za války studovali i ti, kteří by se hlásili na malířskou akademii. Měla dva sklářské ateliéry. První po zesnulém Josefu Drahoňovském vedl profesor Karel Štipl, druhý Jaroslav Holeček. Přijímal i zájemce bez odborné sklářské přípravy přesto, že také v jeho ateliéru byli skláři - jeho čeští žáci ze školy v Novém Boru. Holeček pro sklo získal i ty, kteří by snad o něm jako o naplnění svých životních uměleckých ambicí nikdy neuvažovali, Stanislava Libenského, René Roubíčka, jeho manželku Miluši Roubíčkovou, Věru Liškovou, Josefa Hospodku a další.
Vedle sklářských ateliérů uměleckoprůmyslové školy, které v těchto letech začaly praktikovat prázdninové praxe studentů u výrobců, byla velmi důležitá také činnost sklářské školy v Železném Brodě. V Železném Brodě a okolí za války tvořili nejpozoruhodnější díla rytci Jindřich Tockstein, Božetěch Medek, Vladimír Linka a Jiřina Pastrnková, žánrové motivy sestavené z vinutých a hutních figurek Jaroslav Brychta, ale působili zde i další výtvarníci. Školy za války teoreticky i prakticky přípravily odborníky pro poválečnou obnovu sklářské výroby v Československu.
*
Dalším mezníkem v novodobé historii československého sklářství byl konec druhé světové války. Nejdříve byl na základě tzv. prezidentských dekretů vyvlastněn německý majetek jako forma reparací za válkou způsobené škody, potom znárodněn těžký a strojírenský průmysl. Zestátněny byly také všechny sklárny a velké rafinerie skla. Vyvlastňování až do úplného potlačení soukromého podnikání pokračovalo po komunistickém převratu v únoru 1948. Následovalo slučování podniků a likvidace malých provozoven. Od konce čtyřicátých do konce osmdesátých let prošel sklářský průmysl četnými reorganizacemi. Jejich hlavním úkolem bylo vytvoření větších podniků s potřebnými finančními prostředky na výstavbu nových průmyslových komplexů a zavádění progresívních technologií....