SKLÁŘ A KERAMIK

 

Redakce:

Administrace:

Antonín Smrček
Pražská 125
415 01 Teplice

e-mail: sklarakeramik@seznam.cz

Miroslava Kohlíčková
Teplice-Trnovany, Středová 1767/17
tel.: +420 417 576 236
e-mail: R.Koh@volny.cz

Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie.
Vydává ČESKÁ SKLÁŘSKÁ SPOLEČNOST.

Z obsahu časopisu Sklář a keramik č. 7-8/2004:
J. Macháček - O. Gedeon: Termodynamické modelování struktury silikátových skel; Z. Patočková . M. Maryška: Rozpouštění sklo-keramického materiálu na bázi K2O - CaO - MgO - P2O5 ve vodném korozním prostředí; J. Chocholoušek - T. Petrik: Vznik hlinitých šlír v 21% olovnatom skle; J. Lněničková: Sklářská výroba v Markoušovicích u Trutnova; A. Langhamer: Umělec a pedagog Božetěch Medek pětadevadesátiletý; 120 let Střední průmyslové školy keramické v Bechyni; Skla příbuzná vltavínům?; Alternativní zdroje kyslíku pro sklářské pece; Zakládání do elektrických tavicích pecí; Vliv ekonomického klima v USA na inovaci tavení skla; Trendy; Zprávy České sklářské společnosti; Společenská kronika; Nové knihy; Staré pověsti huťské; Novinky ze světové odborné literatury; Připravované akce.

Z obsahu časopisu Sklář a keramik č. 9/2004:
J. Hlaváč: Vývoj oboru anorganických nekovových materiálů; P. Nový: České dekorativní a luxusní sklo na přelomu 19. a 20. století III. Období návratů a hledání (1906-1910); Aktuality (Evropští skláři jednali o životním prostředí. Diplomové práce obhájené na Ústavu skla a keramiky VŠCHT Praha v roce 2004); Trendy (Glaverbel 2003 - Byl to těžký rok); Z domova (Valná hromada Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR); Zprávy České sklářské společnosti; Společenská kronika; Nové knihy; Novinky ze světové odborné literatury; Připravované akce.

Z obsahu časopisu Sklář a keramik č. 10/2004:
V. Dvořák: Některé poznatky z výroby čirého křemenného skla; I. Štubňa, A. Trník: Vplyv glazúry na mechanické vlastnosti vzoriek z elektrokeramiky; P. Nový: České dekorativní a luxusní sklo na přelomu 19. a 20. století. IV. část. Moderna a kult předků (1911-1915); A. Langhamer: Vzpomínka na skláře a malíře Jindřicha Tocksteina; J. Mana: 175 let skláren v Rapotíně; S. Kovář, Řešení technologie skla pro malé, přesné a mechanizované kmenárny; Pokusné tavící agregáty americké sklárny; Německý průmysl to s ochranou životního prostředí nemá jednoduché; Zprávy z domova; Zprávy České sklářské společnosti; Společenská kronika; Nové knihy; Staré pověsti huťské aj.

Z obsahu časopisu Sklář a keramik č. 11/2004:
H. Hradecká, L. Rybaříková, J. Kochánková: Vady zlaté vrstvy při dekorování skla lesklým zlatem; A. Langhamer: Profesoři Štipl a Kaplický na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze; J. Beránek: Vzpomínky na začátky barevné televize v Česku; Evropské sklářství v roce 2003; A. Smrček: SiBo 2004 se rozpustilo v Tendenci; Z domova; Zprávy České sklářské společnosti; Společenská kronika; Nové knihy; Staré pověsti huťské; Novinky ze světové odborné literatury; Připravované akce aj.

Z obsahu časopisu Sklář a keramik č. 12/2004:
J. Matěj, V. Čierna: Koroze molybdenových elektrod - nové poznatky; R. Krátký, S. Petřík: Využití optického interferenčního profilometru při opracování monokrystalického oxidu zirkoničitého; J. Zajíc, I. Kořínek: Užití kovů při tavení a tvarování borosilikátové skloviny; A. Langhamer: Vzpomínka na zapomenutého rytce Bohumila Vele; Vzývání světla - sklo a fotografie; Muzeum skla a bižuterie nově otevřeno; Skláři z Kamenického Šenova v 1. světové válce; Drobné zprávy; Trendy; Z domova; Zprávy České sklářské společnosti; Společenská kronika; Nové knihy; Staré pověsti huťské; Novinky ze světové odborné literatury; Připravované akce; Časopis Sklář a keramik - rejstřík článků 2004.

Z obsahu časopisu Sklář a keramik č. 1-2/2005:
D. Ležal: Speciální skla - přehled a aplikace; Aktuality: Galerie sklářů Vysočiny ve Žďáru nad Sázavou; Cena JUDr. Lubomíra Voleníka za keramický design; 15 let Glass Studia Štěpánek; Solarizace historických skel; Zdravotní aspekty při použití vláknitých izolací; Trendy: Sklářský veletrh Glasstec Düsseldorf 2004; Z domova: České sklářství a keramika v roce 2003; Zprávy České sklářské společnosti; Společenská kronika; Novinky z domácí a světové odborné literatury; Připravované akce.

Z obsahu časopisu Sklář a keramik č. 3/2005:
Marek Novotný, Josef Matoušek: Sol-gel povrchové vrstvy a skla s obsahem stříbra; Petr Nový: Franz Paul - exportér a sociální demokrat; Aktuality; Sklářské pece v době Františka Kavalíra; Trendy; Francouzský sklářský průmysl 2003; Z domova; Zprávy České sklářské společnosti; Komise pro životní prostředí zasedala v Bruselu; Společenská kronika; Nové knihy; Novinky ze světové odborné literatury; Staré pověsti huťské; Připravované akce.

Z obsahu časopisu Sklář a keramik č. 4-5/2005:
J. Smrček: Současnost a budoucnost elektrického tavení skla; A. Slezák, B. Vtípil, J. Zajíc: Řízení celoelektrických tavicích agregátů po 35 letech; Aktuality: Moderní izolační dvojskla šetří energii a emise CO2 v celé Evropské unii; Nemocné sklo; Sklárna Karolinka; Výzkumný ústav firmy Saint-Gobain; Novinky ve výrobě plaveného skla; Trendy: Polské sklářství; Inflace a nezaměstnanost v Evropě; Světová poptávka po plochém skle roste a poroste; Z domova; Zprávy České sklářské společnosti; Společenská kronika: Zrcadlář Alois Táborský oslavil 99. narozeniny; Novinky z domácí a světové odborné literatury; Staré pověsti huťské; Připravované akce.

   
   

   

KERAMIKA A SKLO, časopis pro design a umění

Šéfredaktorka:
Lenka Velínská

Inzerci a předplatné zajišťuje:
APC s.r.o.
Ak. Heyrovského 1178,
500 03 Hradec Králové

Tel./fax: 495 580 465
email: info@keramika-sklo.cz
http://www.keramika-sklo.cz

Dvouměsíčník KERAMIKA A SKLO je časopis pro umění a design. Je tedy určen nejen pro výrobce a uživatele dekorativní, umělecké a užitkové keramiky ale i pro prezentaci produktů z dalších příbuzných uměleckých a designerských odvětví, pracujících se sklem, kovem a jinými materiály. Náklad časopisu v rozsahu 3000 výtisků je distribuován prostřednictvím sítě PNS po celé ČR a dále adresně mezi výrobce a prodejce ve zmíněných oborech, do škol, galerií a všem ostatním zájemcům. Časopis KERAMIKA A SKLO je prezentován také na oborových výstavách v České republice.

Náplní periodika jsou informace pro výrobce (o surovinách, technologickém vybavení pro výrobu, příslušných technologických postupech) i pro konečného spotřebitele (o konkrétních produktech, současném českém i zahraničním designu, galeriích, zajímavých výstavách atd.)
Časopis KERAMIKA A SKLO je tištěn v nejvyšší kvalitě na křídovém papíře s laminovanou obálkou v minimálním rozsahu 44ti stran.

Z obsahu časopisu Keramika a Sklo č. 2/2004:
Bohumil Zemánek - Přítomnost člověka; Sklářský umělec a podnikatel Jaroslav Svoboda; Bílé Konfrontace (Maxim Velčovský); Proměny Vladimíra Uhlíka; Designové variace Petra Vaďury; Složitý minimál & Romantický industriál (Rony Plesl); Jubilantka Dagmar Kudrová; Ledový pohár - Ice Goblet; Postavenie keramických ateliérov na vysokých školách; Mayská keramika a drobná keramická plastika; Výstava moderního skla západočeského 1923; Nová expozice českého uměleckého skla v Bezdružicích; Berounská keramika přelomu 16. - 17. století; Popelové glazury; Modelářství keramiky od modelu k provozní formě I; Skleněná figura aj.

Z obsahu časopisu Keramika a Sklo č. 3/2004:
Jindřiška Radová - Uprostřed krajiny; Jiří Hlušička - Mýty a příběhy; Gabriel Vach - Vzkazy do budoucnosti; Jubilantka Jaroslava Brychtová; Výtvarník a pedagog Stanislav Honzík; K současné tvorbě keramiků R. Linhartové a V. Groha; Keramika pětkrát jinak; Přemýšlím o skle jako sklář a malíř; Továrna na hřebíky (V. Žahour); Hra s porcelánem (M. Neubert); Mystická tajemnost; (J. Persan); Lee Glass Studio; O krok napřed - Ateliér VV; Pece na dřevo; 1. rychlá keramická pohotovost; Modelářství keramiky; Zemité glazury aj.

Z obsahu časopisu Keramika a Sklo č. 4/2004:
Eva Tesařová; KVATRO - Jiří Lomecký; Nenápadná obraznost - Antonín Tomášek; Vypalovaná malba na skle Antonie a Jana Jankovcových; Československý výtvarník Lubomír Blecha; Betlém Jaromíra Rybáka; Ronald A. Kuchta; Tenké jemné linie (Marta Kerhartová); Severočeské muzeum a jeho sbírka skla; Karlovarské festivaly uměleckého skla; Petr Boreček - dnes; Jednoduchost pro fantazii (Petr Hrůza); 120. výročí založení SPŠK v Bechyni; 12. letní plastika Bechyně; Keramika z Dojetřic; Pece na dřevo; Modelářství keramiky III; Sympozium uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje 2004 aj.

Z obsahu časopisu Keramika a Sklo č. 5/2004:
Životopřírodopis (Karel Pauzer); Ostrovy objevů (Milan Pekař); Barvy a fantazie (Xenie Hoffmeisterová); Vzpomínka na malíře a skláře Miroslava Čermáka; Rytec skla Ladislav Ježek; Attention Fragile; Hakusan 2004; Iva Ouhrabková - Směřování; Cesta k věčnosti (Alena Matějková); Splněný sen; Ejhle člově - Javier Marín; Pravěká keramika ve Španělsku; Rafinérská firma Hosch z Nového Boru; Dílna na konci světa; Raku glazury; Pece na dřevo; Modelářství keramiky IV; Mezinárodní sympozium keramiky v Bechyni 2004 aj.

Z obsahu časopisu Keramika a Sklo č. 6/2004:
Pohledy kolem (Hana Purkrábková); Plynutí s harmonií osudu (Dalibor Worm); Souznění Naděždy Potůčkové; Návrat českého a švédského skláře Milana Vobruby; Otec a syn Novákové; Rozjímání po těžkém dni (Filip Nízký); Design IRDS (I. Račková & D. Suchopárek); Společné vzývání světla - Sklo a fotografie; O Wirkkalovi a finském designu; S rukama od hlíny a zapáleným srdcem (Jiří Lonský); Keramická setkání - Řecko a Korea; Rozvoj hrnčířství na Kunštátsku; Milí mrzouti (Blažena Fořtová); Modelářství keramiky - V. část; Matné glazury aj.

Z obsahu časopisu Keramika a Sklo č. 1/2005:
Strom na kopci (Michal Gabriel); Tvary krajiny (František Hodonský); Záznam okamžiku (Milan Hanko); Kontrasty (Petra Hlavičková); Tomáš Hlavička; Malířka a sklářka Ingrid Glaserová; Hrany lesku (Pavel Kopřiva); Divadlo života (Václav Řezáč); Keramika Franka Boydena; Karen La Monte; Sklo ztuhne a krása je pryč (Karel Wünsch); Láhve plné bublinek; Češka v zemi za Kanálem (Mirka Golden-Hann); Autopoiesis; K pražské premiéře výstavy V zajetí světla a prostoru; Labyrinty a odkazy věků; Artsemestr 05 (Ateliér keramiky a porcelánu a Ateliér skla); Býčí krev aj.

   
   

         

STUDIO GLASS

STUDIO GLASS

Quarterly publication of International glass art
Čtvrtletník
63 Connaught Street, London W2 2AE
e-mail: 63C@zim.globalnet.co.uk
Published by/Vydává
The Studio Glass Gallery, London, UK
e-mail: mail@studioglass.co.uk
http://www.studioglass.co.uk

Editor in Chief/Šéfredaktor
Olga Zamišová
e-mail: olga.zamis@volny.cz

Z obsahu čísla September - November / Září - Listopad 2003:
Private Viewing Possible Connections; Lenka and Richard Čermákovi; Interview with Bořek Šípek; Jerwood Applied Arts Prize 2003:Glass; A retrospective glance at Pavel Hlava; Glass in Architecture Department, AAAD ad.
(Hlavní texty v angličtině a češtině)

Z obsahu čísla Studioglass winter/zima 03-04:
Private Viewing IGS 2003 Nový Bor 8.- 12. 10. 2003; Jiří Šuhájek; Ones to watch Eva Vlčková and Petr Vlček / Pod drobnohledem Eva Vlčková a Petr Vlček; Retrospective for Roubíček and Roubíčková / Retrospektiva díla Reného a Miluše Roubíčkových; Connective Realities / Spojité skutečnosti (Sally Fawkes and Richard Jackson); Casting Glass Technique and Expression of Glass Art; Collect 2004 / Veletrh Collect 2004; The 8th IGS in Nový Bor / 8. IGS Nový Bor; A. Langhamer: The Legend of Bohemian Glass (recenze).

Z obsahu čísla Studioglass Jaro/Spring 04
Soustředěné hledání řádu - Anna Matoušková a Ilja Bílek; Meda Mládková; Aleš Vašíček; Javier Gómez; Svět objektů Mariána Volrába; René Roubíček EXPO 58 Brusel; Sklářská škola Valašské Meziříčí.

   

         

DESIGN TREND

DESIGN TREND

Revue nového vizuálního stylu
(Vychází od roku 1992)
Vydává Design centrum České republiky se sídlem v Brně
Radnická 2, 602 00 Brno
e-mail: design@designcentrum.cz
Odborná spolupráce VŠUP Praha

Z obsahu 18. čísla:
Karel Kobosil: Vážení čtenáři; Tvar a dekor; Dekor a tvar; Jak se hledala Národní cena 2003; Kozí duch --- z kozy duch; Průhledné nebezpečnostní brýle aj.

Z obsahu 19. čísla:
Salone Internazionale del Mobile 2003; Proč minibike?; Ocel a sklo; Civilizace jako inspirace; Interiér roku ČR 2003; Jedna a jedna je víc než dvě; Z pera světových designérů; Představení Ateliéru architektury a designu VŠUP Praha aj.

Z obsahu 20. čísla:
Svět viděný per perspex; Lucite po česku; Šťastné přesahy Pavla Šťastného; House post production aneb interiér výtvarně řešený; Chcete mít krásné umyvadlo?; Navrhněte libovolný elektrospotřebič Whirpooldesign 2003; Představení Ateliéru design III VŠUP Praha aj.

   
   

   

SILIKA


VYDAVATEL:
Ing. Jiří Götz, DrSc.
P.O.BOX 12
Hlavní 155
141 00 Praha 4

Tel.-/fax: 272 762 318
e-mail: silika@cmail.cz

Odborný časopis pro silikátový průmysl, zaměřený na technologie, suroviny, vývoj, ekologii, obchod a řízení.
   

 

KLENOTNÍK HODINÁŘ

 

Vydavatel: BEZ, spol. s r.o.

Adresa vydavatele a redakce:
Senovážné náměstí 23
112 82 Praha 1

Tel.: 224 142 246
Tel./fax: 224 142 244
e-mail: klenot.hodin@worldonline.cz

Jediný odborný časopis pro klenotníky a hodináře v ČR a na Slovensku.
Každý měsíc přináší aktuální informace z oboru včetně obchodních kontaktů do celého světa.

   

 

SVĚTLO

 

Vydavatel: FCC PUBLIC s.r.o.

Adresa vydavatele a redakce:
Pod Vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8

Tel.: 286 583 011, 286 583 012

Časopis pro světelnou techniku a osvětlování.