Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví je dobrovolné sdružení občanů, působících v oblasti technické tvůrčí činnosti, aplikací invencí a rozvoje inovací, vzdělání, průmyslově právní ochrany nových řešení a v dalších činnostech, souvisejících s uplatňováním a vymáháním práv plynoucích z průmyslového vlastnictví v EU.

  Cílem asociace je efektivní, účelná a ekonomická činnost, směřující k rozvoji invence a inovací a zajišťování průmyslově právní ochrany nových technických řešení v průmyslu, malých a středních firmách, ve výzkumné a vzdělávací oblasti, v rámci obchodu, služeb, atd.

 Stejně důležitým cílem asociace je zamezení aplikace subdodávek pirátského zboží ve výrobních podnicích, zamezení nabídky a padělků a napodobenin v obchodní síti EU.

Činnost ARIDu je finančně podporována Královéhradeckým krajem