Plánovaná činnost v nově rekonstruovaných prostorech od října 2009:
= rozvoj invence mládeže a metody rozvoje kreativity
= podchycení technických talentů mezi mládeží základních a středních škol
= školení v oboru duševního / průmyslového vlastnictví a jeho významu ve výzkumné, vývojové, výrobní a obchodní praxi
= školení systémových metod rozvoje technické tvořivosti - pro studenty, pro výzkumnou, vývojovou a technickou praxi
= poradenství a konzultace v oboru průmyslových práv a práv souvisejících zejména:
- patenty na vynálezy
- užitné vzory na technická řešení
- průmyslové vzory na designérská řešení
- obchodní tajemství
- zlepšovací návrhy včetně návrhu zlepšovatelského statut pro podnik
- komerční symboly - logotipy , ochranné známky ( výslovně uvedeno pro srozumitelnost neodborné veřejnosti) 
- licence k právům duševního / průmyslového vlastnictví
- rešerše na jednotlivé předměty práv
- vymáhání práv k duševnímu vlastnictví, zásahy proti rušitelům, včetně spolupráce s CS MF ČR 
- mezinárodní smlouvy
- oceňování nehmotných statků a průmyslových práv
- znalecké posudky z oboru průmyslových práv
- koordinační činnost a zprostředkování servisu v oblasti duševního vlastnictví